Giriş
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Administrator GozyaSi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Mayıs.2010
  Mesajlar
  1,335
  Blog Başlıkları
  10


  Standart Tıp Fakültesi uzmanlık tezleri nasıl yazılır ? Tez yazım kuralları, tez yazim ilkeleri

  TEZ YAZIM İLKELERİ


  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık öğrencileri için uzmanlık
  tezleri yazılırken, belirli bir standart oluşturulabilmesi amacı ile tez yazım
  ilkeleri klavuzu hazırlanmıştır. Tez hazırlayan adayların bu klavuzda belirtilen
  ilkelere titizlikle uyması gerekmektedir.


  Kullanılacak Kağıdın Niteliği


  Tezler, 21 X 30 cm (A4) boyutlarında, birinci hamur beyaz kağıda
  yazılmalıdır. Tezin dış kapağı beyaz bristol karton kullanarak hazırlanır ve
  ciltlenir. Tezler, bilgisayar ve kaliteli çıktı veren yazıcılar kullanılarak, kağıdın
  yalnızca bir yüzüne yazılmalıdır.

  Kullanılacak Yazı Tipi, Niteliği ve Satır Aralıkları


  • Tezin yazımında kullanılacak yazı tipi Arial ve 12 punto
  büyüklüğünde olmalıdır. Tablo alt yazıları ise 10 punto ile yazılır.
  Tabloların tek sayfaya sığdırılması gerektiğinde, yalnız tablolarda
  daha küçük yazı büyüklüğü kullanılabilir.
  • Bölüm başlıkları (Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve
  Sonuç, Kaynaklar, Ekler, Teşekkür, Özgeçmiş), yazımda kullanılan
  puntonun büyük harfiyle ikinci ve üçüncü derecede başlıklar ise
  yalnızca her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle
  yazılmalıdır. Đkinci ve üçüncü derecede başlıklarda ve, veya, ile, vb.
  gibi bağlaçlar varsa, bunlar küçük harfle yazılmalıdır.
  • Yazımda noktadan ve diğer noktalama işaretlerinden sonra bir
  karakter ara verilir.
  • Yazılar 1,5 satır aralığı ile yazılır. Şekil altı ve tablo alt yazıları ile dip
  notlar ve kaynaklar dizininin yazımında ise tek satır aralığı
  kullanılmalıdır.
  • Paragraflar satır başı yapılarak 1.5 cm içerden başlanmalıdır. Metin
  iki yana yaslanmış (justified) olarak yazılmalıdır.
  • Birinci derece bölüm başlıkları (Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular,
  Tartışma ve Sonuç, Kaynaklar, Ekler, Teşekkür, Özgeçmiş)
  sonrasında iki satır ve ikinci derecede bölüm başlıkları sonrasında
  bir satır boş bırakılmalıdır. (EK-1)


  Sayfa Düzeni ve Sayfaların Numaralandırılması


  • Yazımda, her sayfanın sol kenarında 4 cm (cilt payı dahil), alt ve
  üst kenarlarında 3 cm, sağ kenarında ise 2.5 cm boşluk
  bulunmalıdır.
  • Kapak ve iç kapak sayfası dışında tüm sayfalar numaralandırılır.
  Giriş'e kadar olan kısımlar küçük harf romen rakamları ile (i, ii, iii,
  iv, v, ........), giriş ile başlayan diğer sayfalar ise (1, 2, 3, 4,........)
  şeklinde numaralandırılır. Sayfa numaraları sayfanın alt ortasında
  verilir.


  Tablo ve Şekiller


  • Tez yazımında kullanılan konu ile ilgili fotoğraf, resim, grafik, şema
  çizimler vb. şekilleri oluşturur.
  • Şekillerin altına bir sıra numarası verilerek, şekille ilgili şekil başlığı
  verilir (Şekil-1: Kontrol grubu...........) (EK-2).
  • Tabloların ise üst kısımlarına ayrı bir sıra numarası verilerek tabloyu
  açıklayıcı tablo başlığı yazılır (Tablo-1: Deney grubu......). Başlıklar
  olanaklar ölçüsünde kısa, öz olarak küçük harflerle yazılır ve
  kısaltmalar yapılmaz.
  • Tablolarda ve şekillerde kullanılan kısaltmalar ve semboller, tablo
  alt yazısında ve şekil yazısında açıklanmalıdır. Okurların tablo ve
  şekilleri kolayca yorumlaması için metne veya diğer tablolara
  dönme gereksinimi olmamalıdır. Şekil ve tablo başka bir kaynaktan
  alındı ise kaynak bu bölümde belirtilmelidir. (EK-2)
  • Tablo ve şekilleri ana metinden ayırmak amacıyla tablo başlığı
  öncesinde ve şekil ve tablo alt yazılarından sonra bir satır boş
  bırakılır.


  Dil ve Kısaltmalar


  • Tez Türkçe yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
  • Standart kısaltmaların (Örn, cm, m, km, gibi) sonuna nokta
  konulmamalıdır.
  • Gerekli durumlarda tezde standart kısaltmaların dışında kısaltmalar
  yapılabilir. Bu birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş
  harfleri kullanarak yapılır ve kısaltma ilk geçtiği yerde parantez
  içerisinde, yalnızca bir kere açıklanır.


  Kaynak Gösterme


  • Kaynak numaraları yazarın soyadının yanına, parantez içerisinde
  metindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.
  ÖRNEK: Kahveci (34), işlemin iyi sonuçlandığını belirtmiştir.
  • Yazar adları belirtilmemiş ise cümlede ilgili yere ya da cümle
  bitimine numaralandırma yapılır.
  ÖRNEK: Kemik dokusu organik matriksi başlıca tip I kollajenden
  oluşur (76).
  • Aynı konuda birden fazla kaynak var ise kaynak numaraları
  küçükten büyüğe doğru sıralanmalıdır.
  ÖRNEK: Bazı araştırmacılar (8, 16, 24, 39) mikrodalga ışınımı ile
  aldıkları sonuçların doyurucu olduğunu açıklamışlardır.
  • Kaynak numaraları bir seri oluşturacak şekilde birbirini izliyorsa ilk
  ve son numaralar yazılır, araya bir çizgi çekilir.
  ÖRNEK: Bu artışa neden olduğu son yıllarda yapılan çalışmalarla
  (39-44) kanıtlanmıştır.
  • Đki yazarlı eserler kaynak gösterildiğinde yazar soyadları arasına
  "ve" sözcüğü kullanılmalıdır.
  ÖRNEK: Hakkı ve Yalçın (15)....................., Fawcett ve Grimelius
  (25)..........
  • Đkiden fazla yazarlı eser kaynak gösterildiğinde, ilk yazarın
  soyadından sonra 've arkadaşları' anlamına gelen 've ark.'
  kısaltması kullanılır.
  ÖRNEK: Özgen ve ark.’nın (30)....................


  Tezin Bölümleri


  Tez aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:
  Dış Kapak,
  Đç Kapak,
  Đçindekiler,
  Türkçe Özet,
  Đngilizce Özet (Summary),
  Giriş,
  Gereç ve Yöntem,
  Bulgular,
  Tartışma ve Sonuç,
  Kaynaklar,
  Ekler,
  Teşekkür,
  Özgeçmiş.


  Dış Kapak


  Ekte verilen sayfa örneğine (EK-3) uygun olacak şekilde hazırlanır.
  Kapağın üst ortasına fakülte amblemi konur. Amblem siyah beyaz olmalıdır.
  Amblemin altında T.C. ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ve ilgili
  anabilim dalı veya bilim dalı ise anabilim ve bilim dalı birlikte büyük harflerle
  yazılır. Tez adının yazıldığı kısım bu bölümün altında yer alır. Tez başlığı
  kolayca anlaşılır ve mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Bunun alt kısmında
  tezi hazırlayanın normal yazı büyüklüğünde ismi küçük, soyadı büyük harfle
  yazılır. Altında büyük harflerle, tezin uzmanlık tezi olduğu belirtilir. Kapağın
  alt orta kısmına, büyük harfle tezin yapıldığı şehir ve sunulduğu yıl yazılır.
  Kapaktaki bütün yazılar sayfanın sağ ve sol kenarına göre ortalı olmalıdır.

  İç Kapak


  İç kapak sayfasının düzeni ve içeriği, dış kapakla aynı olmalıdır. Ayrıca
  bu sayfada, kapak örneğinde (EK-4) görüldüğü gibi, sorumlu ya da danışman
  öğretim üyesinin adı ve ünvanı da bulunmalıdır. Bu sayfa tez yazımında
  kullanılan normal kağıda yazılmalıdır.


  İçindekiler


  Takip eden bölümlerin başlıkları baş harfleri büyük olarak küçük
  harflerle ve sayfa numaraları yazılır. Bir bölüm içinde alt başlıklar var ise geçiş
  sırasına göre üç tuş aralığı içerden başlayarak yazılır (EK-5).


  Türkçe Özet


  Tezin tüm bölümlerindeki bilgilerin özünü açıklayan bir özet olmalıdır.
  "ÖZET" sözcüğü sayfanın üstüne ortalanarak büyük harflerle, koyu olarak
  yazılır. Özet, yapılan çalışmanın bilimsel ve teknik ana hatlarını (amaç, gereç,
  yöntem, bulgular ve sonuç) yansıtacak ayrıntıda olmalıdır. Özette genel
  bilgiye yer verilmez. Bulgular liste veya tablo şeklinde verilmez. Özet en fazla
  250 kelime olmalıdır. Tez ile ilgili en çok beş anahtar kelime Türkçe özetin
  altına yazılır.
  ÖRNEK: Anahtar kelimeler: Mikrodalga fırın, fiksasyon, sinir
  dokusu.


  İngilizce Özet


  "SUMMARY" sözcüğü sayfanın üst ve ortasına büyük harflerle koyu
  olarak yazılır. Altına tezin ingilizce başlığı her kelimenin sadece ilk harfi büyük
  olacak şekilde küçük harflerle yazılır. İngilizce başlık ve özet, Türkçe
  başlık ve özetin tam karşılığı olmalıdır. Türkçe özetten sonra verilen
  anahtar kelimeler, Đngilizce özeti takiben de Đngilizce olarak verilmelidir.
  ÖRNEK: Key words: Microwave oven, fixation, nerve tissue.


  Giriş


  "GİRİŞ" sözcüğü sayfanın üst ve ortasına büyük harflerle koyu olarak
  yazılır. Bu bölümde çalışmanın konusu ve önemi açık bir şekilde ifade
  edilmelidir. Çalışma konusunun seçilmesinde etkili olan faktörler, bu konuda
  yapılmış olan çalışmaların ana fikirleri, gerekirse metodları ve sonuçları
  hakkında özet bilgi verilir. Giriş bölümü oluşturulurken konu dışı literatür
  bilgisi vermekten kaçınmalı, klasik kitaplara kaynak olarak fazlaca yer
  verilmemelidir. Bu bölümde klasik bilgilerden ziyade, konu ile ilgili son yapılan
  araştırmalar yer almalıdır. Çok fazla sayıda paragraf düzenlemek yerine, aynı
  konudaki bilgiler, bir düzen içinde, birbirine bağımlı cümleler ile işlenerek aynı
  paragrafta toplanmalıdır. Giriş bölümünün sonunda, çalışmanın bilime
  yapacağı katkılar ve çalışmanın amacı belirtilmelidir.
  Gereç ve Yöntem


  "GEREÇ VE YÖNTEM" sözcükleri, sayfanın üst ortasına büyük harflerle
  koyu olarak yazılır. Bu bölümde amacı gerçekleştirmek için kullanılan gereç ve
  yöntem ayrıntılı bir biçimde (miktar, nitelik ve araştırmanın planlanma şekli)
  belirtilir. Yöntemler ve niçin kullanıldıkları kaynak göstererek açıklanır. Klasik
  ve rutin yöntemlerin açıklanmasına gerek yoktur. Eğer bu yöntemlerde bir
  yenilik ya da değişiklik varsa o kısımlar ayrıntılı olarak açıklanmalıdır. Bu
  bölümde verilerin nasıl analiz edildiği açıklanmalı ve ayrıca diğer
  araştırmacılara aynı çalışmayı yapabilmeleri için yeterli deliller sunulmalıdır.
  Etik kurallara dikkat edilmeli, canlılar üzerinde yapılacak (insan ya da
  hayvan deneylerinde) çalışmalarda etik kuruldan izin alınmalı, onay
  tarih ve numarası tezde belirtilmelidir.


  Bulgular


  "BULGULAR" sözcüğü sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak
  yazılır. Bu bölüm, girişte sorulan soruya alınan yanıtın yer aldığı kısımdır.
  Kullanılan araç ve gereçlerde elde edilen sonuçlar yönteme uygun bir sıra ve
  düzen içerisinde verilmelidir. Başka araştırmanın sonuçları burada verilemez.
  Bulgularda tablo, şekil gibi yardımcı araçlar, konu edildikleri yerde, belirli bir
  düzen içinde verilmelidir. Tablolarda ve şekillerde kullanılan harf ve simgeler
  mutlaka bir dipnotta açıklanmalıdır.

  Tartışma ve Sonuç


  "TARTIŞMA VE SONUÇ" sözcüğü sayfanın üst ve ortasına büyük
  harflerle koyu olarak yazılır. Çalışmada elde edilen bulgular, düzen içinde
  bilimsel bir biçimde bu konuda daha önceden yapılan çalışmalarla
  karşılaştırılarak tartışılır. Tartışma bölümünde girişte anlatılan genel bilgiler
  mümkün olduğu kadar tekrarlanmalıdır. Bulgular tekrar verilmemelidir. Ancak
  tartışmada kullanılması gereken bulgular bazı verilere, tablo ve şekillere atıf
  yapılarak verilebilir. Diğer çalışmalarla bulgular arasında farklılıklar var ise
  olası nedenleri belirtilmelidir. Bu bölüm çalışmada elde edilen bilgilerden elde
  edilen sonucu içeren açık, kısa ve anlaşılır yazılmış bir paragrafla bitirilmelidir.
  Ayrıca araştırmacının konu ile ilgili bir önerisi var ise bu bölümde
  belirtilmelidir.


  Kaynaklar


  "KAYNAKLAR" başlığı sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak
  yazılır. Tezin yazımı sırasında verilen her kaynak, kaynaklar bölümünde
  mutlaka yer almalıdır. Tezin içinde geçmeyen eserler kaynaklar listesine dahil
  edilemez. Yazımda geçiş sırasına göre numaralandırılan kaynaklar aynı geçiş
  sıra numarası ile kaynaklar dizininde verilir. Kaynakların yazımı kaynağın
  yazıldığı dilde olmalıdır. Bu olanaksız ise (Japonca, Rusca vb.) kaynağın
  özetinin yazıldığı dil kullanılabilir. Kaynaklar dizininin yazımı Uludağ
  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi'nin kaynak yazım kurallarına
  uygun olmalıdır (EK-6).


  Ekler


  "EKLER" başlığı sayfanın üst ve ortasında büyük harflerle koyu olarak
  yazılır. Araştırmacının metin içinde belirtemediği ve belirtilmesinde fayda
  gördüğü ek bilgiler (tablo, şekil, grafik, resim vb.) bu bölümde verilebilir.
  Ekler sayfasında ayrı bir sıra numarası verilerek sıralandırılır.
  ÖRNEK: EK-1: Kullanılan Solusyonlar


  Teşekkür


  "TEŞEKKÜR" başlığı sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak
  yazılır. Bu bölümde, çalışmaya katkısı olan kişi ve kuruluşlara sade bir şekilde
  teşekkür edilir. Tez çalışması, bir proje kapsamında veya bir kuruluşun
  desteği ile gerçekleştirilmiş ise, projenin ve ilgili kuruluşun adı bu bölümde
  belirtilmelidir.


  Özgeçmiş


  "ÖZGEÇMiŞ" başlığı sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak
  yazılır. Bu bölümde tezi hazırlayan araştırmacı kısa bir özgeçmişini sunar.

  EK–1:
  GİRİŞ


  Memeli merkezi sinir sisteminde (MSS) dopaminerjik (DAerjik)
  nöronların yoğun olarak bulunduğu bölgelerden biri substansiya nigra pars
  kompaktadır (SNc). SNc, organizmanın motor kontrolü ile direkt ilişkilidir.
  .................... Bu etkileri nedeniyle glutamat reseptörlerinin orta beyindeki
  dopamin (DA) nöronlarındaki lokalizasyonunun gösterilmesi önemlidir (1, 2).  I. Glutamat ve Glutamat Reseptörleri  I.A. Glutamat


  Glutamat, MSS ana eksitatör nörotransmitterdir (3–8). GLU,
  presinaptik terminallerdeki veziküllerden................. ....salınır (7).

  I.B. Glutamat Reseptörleri


  Eksitatör aminoasit nörotransmisyonu, esas olarak, G–protein kapılı
  metabotropik ve iyon kanalı oluşturan iyonotropik GLU reseptörleri tarafından
  düzenlenir (3–5, 9–14).

  I.B.a. Đyonotropik Glutamat Reseptörleri


  Đyonotropik glutamat reseptörleri üç alt gruba ayrılır (15–17).
  ............................. . Đyonotropik glutamat reseptörlerinin dört domain ve iki
  glutamat tanıyan bölgesi bulunmaktadır (27) (Şekil–1). ............................ .


  I.B.b. Metabotropik Glutamat Reseptörleri

  II. Dopamin ve Dopamin Reseptörleri

  Dopamin,...................... ......... (31).
  ______________________________ ______________________________ _
  “ ¶ ” işareti birinci ve ikinci derecede bölüm başlıkları sonrasında bırakılacak boş satırları
  göstermektedir.


  uludağ forum ...

 2. #2
  Administrator GozyaSi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  03.Mayıs.2010
  Mesajlar
  1,335
  Blog Başlıkları
  10


  Standart Cevap: Tıp Fakültesi uzmanlık tezleri nasıl yazılır ? Tez yazım kuralları, tez yazim ilkeleri

  Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık öğrencileri için uzmanlık
  tezleri nasıl yazılır pdf formatında BURADAN BAKABİLİRSİNİZ
  uludağ forum ...

tez yazım merkezi tez yazım