İndirmek istediğiniz notun üzerine tıklayınız.
Genel Belgeler

0412011 - Çevre Kimyası I (ÇK1)
0412021 - Çevre Mikrobiyolojisi I (ÇM1)
0412022 - Çevre Kimyası II (ÇK2)
0412032 - Çevre Mikrobiyolojisi II (ÇM2)
0412042 - Mesleki İngilizce (Air Pollution)
0412052 - Hava Kirliliği
0413012 - Fiziksel Temel İşlemler (FTİ)
0413021 - Kimyasal Temel İşlemler (KTİ)
0413031 - Ekoloji
0413041 - Hava Kirliliği Kontrolü (HKK)
0413051 - Biyolojik Temel İşlemler (BTİ)
0414011 - Atıksu Arıtımında Tesis Tasarımı (AATT)
0414021 - Çevre Hukuku (ÇH)
0414022 - Çevre Kaynakları Planlanması (ÇKP)
0414031 - Su Getirme Kanalizasyon (SGK)
0414032 - Su Arıtımında Tesis Tasarımı (SATT)
0414051 - Arıtma Çamuru Kontrolü (AÇK)
0414301 - Hava Kirliliği Modellemesi (HKM)
Genel Belgeler
03/10/2006 Laboratuvar Deney Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
25/09/2007 Laboratuvar Çalışma Kuralları
0412011 - Çevre Kimyası I (ÇK1)
02/10/2006 Deney Raporu Yazım ve Notlandırılması Esasları
03/10/2006 Laboratuvar Deney Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
25/09/2007 Laboratuvar Çalışma Kuralları
11/10/2006 DN-01a: Çözelti Hazırlama
11/10/2006 DN-01b: pH tayini
16/10/2006 DN-02: Volumetrik Analiz Klor Tayini
20/10/2006 DN-03: Gravimetrik Analiz - Sülfat Tayini
27/10/2006 DN-04: Renk ve Bulanıklılık Tayini
03/11/2006 DN-05: Optik Yöntemle Fosfat ve Nitrat Tayini
10/11/2006 DN-06: Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi Analiz Metodu (Ağır Metal Analizleri)
28/11/2006 DN-07: Alev Fotometresi ile Sodyum Tayini
05/12/2006 DN-08: Asidite-Alkalinite Tayini
11/12/2006 DN-09: Sertlik Tayini
19/12/2006 DN-10: Katı Madde Tayinleri
24/12/2006 DN-11: İletkenlik Tayini
25/09/2007 Numune Alma
03/10/2007 Çözelti Hazırlama
03/11/2009 pH
23/10/2007 Volumetrik Analizler
07/11/2006 Enstrümantal Analizler 1
23/10/2007 Enstrümantal Analizler 2
07/11/2006 Kromatografik Metotlar
20/12/2011 05 Hardness
20/12/2011 06 Solids
20/12/2011 07 Turbidity and Color
20/12/2011 08 Sulfate
20/12/2011 09 Chloride and Fluoride
0412021 - Çevre Mikrobiyolojisi I (ÇM1)
17/12/2008 Çevre Mikrobiyolojisi I Ders Notu
18/12/2009 Laboratuvar Uygulama Notu
26/10/2009
Sterilizasyon
06/10/2011
Mikrobiyolojide Kullanılan Malzeme ve Cihazlar
06/10/2011
Cam Malzemelerin Temizlenmesi ve Sterilizasyon
13/10/2011 Mikroskop Kullanımı
19/10/2011 Besiyeri Hazırlama
26/10/2011 Ekim Teknikleri
25/11/2011 Mikroskop Kullanımı - Basit Boyama
02/12/2011 Mikrobiyolojide Boyama Teknikleri - Gram Boyama
09/12/2011 Çevremizdeki Mikroorganizmalar
0412022 - Çevre Kimyası II (ÇK2)
02/10/2006 Deney Raporu Yazım ve Notlandırılması Esasları
03/10/2006 Laboratuvar Deney Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
25/09/2007 Laboratuvar Çalışma Kuralları
18/02/2007 DN-01: Çözünmüş Oksijen Deney Föyü
26/02/2007 DN-02: Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) Deney Föyü
02/03/2007 DN-03: Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Deney Föyü
06/03/2007 DN-04: Amanyok ve TKN Deney Föyü
06/03/2007 DN-05: Nitrit ve Nitrat Tayini Deney Föyü
23/03/2007 DN-06: Fosfor Tayini Deney Föyü
23/03/2007 DN-07: Yağ Gres Tayini Deney Föyü
16/04/2007 DN-08: Yüzey Aktif Madde Tayini Deney Föyü
23/04/2007 DN-09: Uçucu Yağ Asidi Tayini Deney Föyü
29/04/2007 DN-10: Fenol Tayini Deney Föyü
19/05/2007 DN-11: Orsat Yöntemi ile Gaz Analizleri Deney Föyü
16/02/2007 Çözünmüş Oksijen Ders Notu
16/02/2010 Çözünmüş Oksijen Ders Notu 2
16/02/2010 BOİ Ders Notu
16/02/2010 KOİ Ders Notu
0412032 - Çevre Mikrobiyolojisi II (ÇM2)
11/05/2009 Çevre Mikrobiyolojisi II Ders Notu
0412042 - Mesleki İngilizce (Air Pollution)
24/02/2007 Ders notları Bölüm 1
24/02/2007 Ders notları Bölüm 2
27/02/2007 Ders notları Bölüm 3
27/02/2007 Ders notları Bölüm 4
27/03/2007 Nokta Kaynakları ve Yanma Kaynaklı Emisyonlar
27/04/2007 Hava Kirliliği Meteorolojisi
27/04/2007 Hava Kirliliği Meteorolojisi Örnekler
12/05/2007 Kirleticilerin Atmosferde Dağılımı
0412052 - Hava Kirliliği
15/03/2010 Bölüm 1 Sunu: Hava Kirliliğinin Tanımı
15/03/2010 Bölüm 2 Sunu: Hava Kirliliğinin Etileri
29/03/2010 Bölüm 3 Sunu: Kirletici Kaynakları ve Emisyon Faktörleri
08/04/2010 Meteoroloji Ders Notu
29/04/2011 Bölüm 4 Sunu: Meteoroloji ve Dispersiyon
29/04/2011 Bölüm 5 Sunu: Atmosferik Dispersiyon
0413011- Water Quality Control (WQC)
17/12/2010
WQC Lecture Notes 1
17/12/2010
WQC Lecture Notes 2
0413012 - Fiziksel Temel İşlemler (FTİ)
21/05/2007
FTİ Laboratuvar Deney Föyleri
0413021 - Kimyasal Temel İşlemler (KTİ)
25/09/2007 KTİ ders tanıtımı
25/09/2007 Laboratuvar Çalışma Kuralları
25/09/2007 Reaksiyon Kinetiği
03/10/2007 Nötralizasyon
23/10/2007 Kimyasal Oksidasyon
23/10/2007 Dezenfeksiyon
22/11/2006 Sertlik Giderme İşlemleri
20/11/2008 Pıhtılaştırma Yumaklaştırma
02/10/2006 Deney Raporu Yazım ve Notlandırılması Esasları
03/10/2006 Laboratuvar Deney Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
09/10/2006 DN-01: Atıksuların Nötralizasyonu
16/10/2006 DN-02: Krom (VI) Giderme
20/10/2006 DN-03: Havalandırma ile Demir ve Mangan Giderimi
27/10/2006 DN-04: Klorla Dezenfeksiyon
03/11/2006 DN-05: Pıhtılaştırma Yumaklaştırma
13/11/2006 DN-06: Özgül Direnç Deneyi
16/11/2006 DN-07: MAP Prosesi
04/12/2006 DN-08: Kireç Soda Yöntemi ile Sertlik Giderme
11/12/2006 DN-09: Havayla Sıyırma
18/12/2006 DN-10: İyon değiştirme ile sertlik giderme
24/12/2006 DN-11: Adsorpsiyon ile Fenol Giderimi
0413031 - Ekoloji
13/11/2009
Ekoloji Ders Notları
30/12/2011
Ekoloji 12 ve 13. Bölümler
30/12/2011
Ekoloji Ders Notları-YENİ
30/12/2011
Göl Kirlenmesi Notları
0413041 - Hava Kirliliği Kontrolü (HKK)
07/10/2006 Proje Esasları
07/10/2006 Proje Şablonu
09/07/2007 Giriş
23/10/2007 Parçacık Maddeler ve Temel Kavramlar
23/10/2007 EPA Kaynaklı Bigiler
09/07/2007 Siklonlar
23/10/2007 Siklon Verim modellemesi
23/10/2007 Cyclone-Theory
23/10/2007 Cyclone-Example
23/10/2007 Siklon Video
23/10/2007 Siklon süpürge video
23/10/2007 Islak Arıtıcılar
27/11/2007 Absorpsiyon
27/11/2007 Absorpsiyon Problemi
27/11/2007 Absorpsiyon Problem Seti
09/07/2007 Filtrasyon
09/07/2007 Elektrofiltreler
05/08/2007 Filtrasyon Resimleri
05/08/2007 Desülfürizasyon Yöntemler
05/08/2007 Desülfürüzasyon Resimler
05/08/2007 Desülfürizasyon Sorusu
05/08/2007 DeNOx-DeSOx Sistemler
05/08/2007 Yanma emisyonları
03/11/2006 2005-06 Vize 1 Soruları
14/11/2006 2005-06 Vize 1 Cevapları
03/11/2006 2005-06 Vize 2 Soruları
14/11/2006 2005-06 Vize 2 Cevapları
03/11/2006 2005-06 Final Soruları
14/11/2006 2005-06 Final Cevapları
04/11/2010 Islak Arıtıcılar Verim Modellemesi
22/11/2010 Torbalı Filtreler
05/12/2011 Elektrofiltreler-SUNUM
05/01/2012 Yakma-SUNUM
05/01/2012 DeSOx-SUNUM
0413051 - Biyolojik Temel İşlemler (BTİ)
01/10/2009
BTİ Ders Notları
07/12/2011
Düşük Hızlı Aktif Çamur Prosesleri
07/12/2011
İşletme Problemleri-1
07/12/2011
İşletme Problemleri-2
0414011 - Atıksu Arıtımında Tesis Tasarımı (AATT)
22/10/2009 Proje Yazım Şablonu
19/12/2006 Hidrolik Hesaplar
20/12/2006 Son Çöktürme Havuzları Hakkında Bilgi
20/12/2006 Son Çöktürme Havuzlarının Projelendirme Esasları
20/12/2006 Son Çöktürme Havuzlarının Projelendirilmesi Örneği
20/12/2006 Üçgen Savaklarda Hidrolik Yük ve Debi Grafiği
20/12/2006 DIN 19551-19552-19553-19558 (Ön Çöktürme-Son Çöktürme-Damlatmalı Filtre ve Parshal Savağı Normları)
30/12/2006 Atıksu Arıtma Tesislerinin İşletilmesi
30/12/2006 Bir Atıksu Arıtma Tesisinin İncelenmesi
30/12/2006 Örnek Fizibilite Şablonu
0414021 - Çevre Hukuku (ÇH)
24/10/2011
Çevre Hukuku Ders Notları
0414022 - Çevre Kaynaklarının Planlanması (ÇKP)
30/03/2009 Çevre Kaynaklarının Planlanması Ders Notu
0414031 - Su Getirme Kanalizasyon (SGK)
22/10/2009 Proje Yazım Şablonu
21/10/2009 Paftalar
21/10/2009 Profiller
25/04/2007 Boru Hatlarında Dirsek Seçim Grafiği
25/04/2007 Dalgıç Pompalı Normal Kuyu Plan ve Kesiti
25/04/2007 İçmesuyu Haznesi Hava Bacası Kesiti
25/04/2007 Boru Hatlarında Dirsek Seçim Grafiği
25/04/2007 İsale - Cazibeli İsale Hattı için Örnek Boykesit ve Plan
25/04/2007 İsale - Cazibeli İsale Şematik Boykesiti
25/04/2007 İsale - Font Borular için Prandil-Colebrook Diyagramı (k=0,1)
25/04/2007 İsale - Hava Kazanı olan Terfili Hattın Boykesiti
25/04/2007 İsale - Manning Formülüne göre Yük Kaybı Diyagramı
25/04/2007 İsale - Maslak Odası Plan ve Kesiti [Tip Proje]
25/04/2007 İsale - Tahliye Vanası Odası Plan ve Kesiti [Tip Proje]
25/04/2007 İsale - Terfili Hatta V*****n Ani Kapanması Halinde Boykesit ve Basınç Değişimi
25/04/2007 İsale - Terfili Hatta V*****n Yavaş Kapanması Halinde Boykesit ve Basınç Değişimi
25/04/2007 İsale - Terfili İsale için Örnek Şematik Boykesit
25/04/2007 İsale - Vantuz Odası Plan ve Kesiti [Tip Proje]
25/04/2007 Şebeke - Font Borular için Prandil-Colebrook Diyagram (k= 0,4)
25/04/2007 Şebeke - Font Borular için Prandill-Colebrook Diyagramı (k= 0,1)
09/05/2007 Kanalizasyon - Daire Kesitli Beton Borular için Kutter Tablosu m=0,35
09/05/2007 Kanalizasyon - Daire Kesitli Kanallarda Doluluk Eğrisi
09/05/2007 Kanalizasyon - Daire kesitli mecralar için debi-doluluk oranları tablosu
16/05/2007 İsale dokümanları
16/05/2007 Şebeke dokümanları
16/05/2007 Kanalizasyon dokümanları
16/05/2007 Yağmursuyu dokümanları
23/05/2007 Yağmursuyu uygulamaları
03/06/2007 Yağmursuyu uygulama 1
03/06/2007 Yağmursuyu uygulama 2
0414032 - Su Arıtımında Tesis Tasarımı (SATT)
22/10/2009 Proje Yazım Şablonu
18/02/2008 Su alma yapıları uygulama ders notu
18/03/2010 Su alma yapıları uygulama sunumu
04/03/2009 Havalandırma ünitesi uygulama ders notu
18/03/2009 Hızlı Karıştırma (Pıhtılaştırma) uygulama ders notu
18/03/2009 Yavaş Karıştırma (Yumaklaştırma) uygulama ders notu
25/03/2009 Çöktürme havuzu uygulama ders notu
02/05/2008 Demir ve Mangan Giderimi
28/05/2008 Koku ve Tat Kontrolü
0414251 - Hava Kirliliği Kontrol Teknolojileri (HKKT)
03/11/2010 Yakma Tesisi
0414301 - Hava Kirliliği Modellemesi (HKM)
27/10/2006 Proje Yazım Şablonu
27/10/2006 Örnek Ödev 1
27/10/2006 Örnek Ödev 2
27/10/2006 Örnek Ödev 3
07/11/2006 Örnek Ödev 3 Cevaplar
27/10/2006 Örnek Ödev 4
27/10/2006 Örnek Ödev 5
27/10/2006 Örnek Ödev 6
07/11/2006 Örnek Ödev 7
27/10/2006 Örnek Kısa Sınav 1
27/10/2006 Örnek Kısa Sınav 2
27/10/2006 Örnek Kısa Sınav 1-2 Cevapları
16/11/2006 Örnek Kısa Sınav 3
16/11/2006 Örnek Kısa Sınav 3 Cevaplar
17/11/2006 2006-07 1/ Vize Soruları
17/11/2006 2006-07 1/ Vize Cevapları