Giriş
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1

  Standart Ders İçerikleri

  LİSANS PROGRAMI
  Öğrencilerin tamamlaması gereken minimum ders kredi toplamı 136 dır. Makine Mühendisliği bölümü detaylı ders planı takip eden bölümde verilmiştir. İlk üç yıl (6 yarıyıl) temel ve seçmeli dersleri alan öğrenciler, son yıl ilgi duydukları alanla ilgili kol seçimi yaparak, kol ve teknik seçmeli dersleri almaktadır. Öğrencilerin seçim yapabilecekleri (1) Tasarım ve İmalat, (2) Isı Tekniği ve Tesisat ve (3) Otomotiv olarak üç kol vardır. Ders planında yer alan bazı dersler yaz okulunda verilmektedir. Öğrencilerin mezun olabilmeleri ve Makine Mühendisi ünvanı alabilmeleri için aldıkları dersler yanında pratik çalışma yapabilme becerisi kazanmaları için endüstride 60 gün staj yapmaları gerekmektedir. Lisans programında zorunlu hazırlık sınıfı uygulaması ile öğrenciler bir yıl İngilizce dil programına katıldıktan sonra Makine Mühendisliği lisans programı eğitimlerine başlamaktadır. İngilizce bilgileri yeterli olan öğrenciler zorunlu hazırlık sınıfına katılmadan lisans eğitimine başlamaktadır.
  LİSANS DERS PLANI-1
  LİSANS DERS PLANI-2

  ÇİFT ALAN PROGRAMI
  Fakülte içinde iki bölüm arasında çift alan programı uygulaması Makine Mühendisliği Bölümü tarafından yapılmaktadır. GANO' su 3.0 ve üzerinde olan Tekstil Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri III. ve V. Yarıyıllar arası Makina Mühendisliği Bölümü Çift Alan Programına başvurabilir. Öğrencilerin Diploma almaya hak kazanabilmeleri için Makina Mühendisliği Bölümü Çift Alan ders planı çerçevesinde belirlenmiş dersleri almaları ve başarı ile tamamlamaları gerekir.
  YAN ALAN PROGRAMI
  Makine Mühendisliği Bölümü yan alan programınıda uygulamaktadır. GANO' su 2.5 ve üzerinde olan Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Mimarlık Bölümü öğrencileri III. ve VI. Yarıyıllar arası Makina Mühendisliği Bölümü Yan Alan Programına başvurabilir. Öğrencilerin Diploma almaya hak kazanabilmeleri için Makina Mühendisliği Bölümü Yan Alan ders planı çerçevesinde belirlenmiş dersleri almaları ve başarı ile tamamlamaları gerekir.
  LİSANS DERS İÇERİKLERİ
  I. YARIYIL
  MAT 1071 MATEMATİK I:
  Sayılar ve fonksiyonlar, eşitsizlikler. Eğriler ve grafikler: Doğru ve koniklerin grafikleri. Limit: tanımı ve limit teoremleri. Süreklilik: Tanım ve örnekler. Türev: Bir eğrinin eğimi olarak türev ve örnekler. Toplma, çarpım ve bölümün türevi. Zincir kuralı, yüksek mertebeden türevler, kapalı fonksiyonların türevleri. Türevin uygulamaları: Değişim oranı. Sinüs ve kosinüs fonksiyonları. Sürekli fonksiyonlar: kapalı aralıkta sürekli fonksiyonlar, ara değer teoremi. Ortalama değer teoremi: maksimum minimum artan-azalan fonksiyonlar. Hospital kuralı. Eğri çizimi: konvekslik, sonsuzdaki noktalar, değişim tablosu ve grafik. Uygulamalı maksimum, minimum. Kutupsal koordinatlar, parametrik eğriler. İnvers fonksiyonlar: arcsin, arctan. Üstel ve logaritma fonksiyonları. Genel üstel fonksiyon ve uygulamaları.
  FZK 1071 TEMEL FİZİK I :
  Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutta hareket, iki boyutta hareket, Newton�un hareket yasaları, sürtünme kuvveti, düzgün dairesel hareketin dinamiği, evrensel kütleçekimi yasası, iş ve enerji, enerjinin korunumu, lineer momentumun korunumu, çarpışmalar, katı cismin statik dengesi, katı cismim bir eksen etrafında dönmesi, dönme hareketi, açısal momentum ve açısal hız, açısal momentumun korunumu, elastiklik, salınımlar, elestik ortamda dalgalar, akışkanlar dinamiği, sıcaklık, ısı ve termodinamiğin birinci yasası,gazların kinetik teorisi, termodinamiğin ikinci yasası.
  MAK 1001 Makina Mühendisliğine Giriş:
  Makine Mühendisliği Bölümünün genel tanıtımı. Makine Mühendisliğinin tanımı, kapsamı, çalışma alanlarının tanıtımı. Makine mühendisliği eğitiminin içeriğinin, bilim dallarının, labaratuvar ve atölyelerinin tanıtılması. Kollaşma ve kolların tanıtımı. Makine Mühendisliği temel alanlarının tanıtımı: Malzeme, mekanik, makine teorisi ve dinamiği, makina elemanları, üretim yöntemleri, termal sistemler, enerji üretimi ve kullanımı, teknik tesisat esasları, otomotik kontrol, makinaların sınıflandırılması, karakteristikleri, motor, türbin, pompa, kompresör ve takım tezgahları hakkında kısa bilgi verilmesi.
  MAK 1003 TEKNİK RESİM :
  Teknik resim malzemeleri. Standart yazı ve çizgi. Geometrik çizimler. İzdüşüm yöntemleri ve izdüşüm yoluyla resimlerin elde edilmesi. Parçaların teknik resimleri. Ölçülendirme, kesit alma, arakesit ve açınımlar. Özel görünüşler ( kısmi görünüş, döndürülmüş görünüş, yardımcı görünüş, lokal görünüş, yarım görünüş). Hacimsel resimler (paralel perspektif). Kısa malzeme bilgisi. Makine elemanlarının teknik resmi ( vida, cıvata, saplama). Vidalı bağlantıların montaj resimleri. Örnekler ve uygulama
  MAK 1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ:
  Bilgisayarın temel elemanları. Programlama mantığı ve algoritmalar. PASCAL programlama dilinin temel elemanları. Pascal programının yapısı ve sistematik program yazma işlemi. Standart ve özel veri tipleri. Değişkenler. Matematiksel işlem operatörleri. Girdi/Çıktı deyimleri.Diziler. Kontrol ve döngüler. Altprogramlar. Ekran düzenleme komutları. Dosyalama işlemleri.
  TUD 101 TÜRK DİLİ I :
  Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe�de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe�nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazımında uygulanacak planlar, zarfların ve edeatların Türkçe�deki kullanış şekli, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulama.
  AIT 101 ATATÜRK İLKELERİ ve INKILAP TARİHİ I:
  Türk ilerlemesi ve devriminin ana temaları ve tarihsel süreci
  YAD 101 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) :
  S.present (geniş zaman), present continuous (şimdiki zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kullanışı temel ve orta � altı İngilizce seviyelerine hitap etmektedir.
  YAD 111 YABANCI DİL (ALMANCA) :
  Almanca (5i) dersleri aşağıdaki konuları içermektedir : Artikeller, isimler, fiiller, zamanlar, sorular, zamirler, zarflar, sıfatlar, yardımcı fiiller, bağlaçlar ve cümle oluşturma.
  YAD 121 YABANCI DİL (FRANSIZCA) :
  Artikeller, isimler ,sıfatlar, niteleme sıfatları, isimler ve farklı kullanımları,edatlar ,isimlerden once kullanılan edatlar, olmak fiili, sahip olmak fiili , birinci grup fiillerin çekimi, olumlu olumsuz biçimler, geniş ve şimdiki zaman.
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 1051 FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING :
  Makina Mühendisliğini oluşturan temel dallar ile ilgili genel bilgiler, özellikle imalat ile ilgili daha detaylı bilgi.
  II. YARIYIL
  MAT 1072 MATEMATİK II:
  Belirsiz integral ve özellikleri, alan , alt ve üst toplamlar, belirli integral. İntegralin temel teoremi. Toplamın integrali, eşitsizlikler. Has olmayan integraller. İntegrasyon teknikleri: değişken değiştirme , kısmi integrasyon, trigonometrik integraller. Basit kesirlere ayırarak integrasyon. Üstel değişken değişimleri. Trigonometrik rasyonel ifadelerin integrasyonu. Rasyonel köklü ifadelerin integrasyonu, Euler değişken değişimleri. xm(a+bxn)p ; m, n, p Î Q ve (ax2+b)1/2 ifadesinin integrali. Yay uzunluğunun hesabı, sarkık kablo problemi. Dönen yüzeyler: alan ve hacim hesaplamaları. Kutupsal koordinatlarda alan. Taylor polinomu. Kalan tahmini. Trigonometrik, üstel ve logaritma fonksiyonları için kalan tahmini. Arctan, binomial açılım için kalan tahmini. Bazı limitler. Seriler: yakınsaklık, karşılaştırma, Oran ve integral kriterleri. Mutlak ve alterne yakınsaklık. Kuvvet serileri. Kuvvet serilerinin türev ve integralleri.
  FZK 1072 TEMEL FİZİK II:
  Elektrik yükü ve Coulomb Yasası, Elektrik alan, Elektrik potansiyel, Sığa dielektriklerinin özellikleri, Akım ve direnç, Doğru akım devreleri, Manyetik alan, Elektromanyetik indüksiyon, İndüktans, Alternatif akım devreleri
  KMY 1077 TEMEL KİMYA :
  Madde, atomlar ve atom kuramı, kimyasal bileşikler ve tepkimeler, sulu çözelti tepkimeleri, gazlar, termokimya, kimyasal kinetik, kimyasal denge, organik kimya.
  MAK 1002 STATİK :
  Vektör ve kuvvet kavramı, moment tanımı, denge, yük taşıyan sistemler (kafes sistemler, çerçeve sistemler), ağırlık merkezi, atalet momenti, sürtünme.
  MAK 1004 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM :
  Makine elemanlarının teknik resmi ( kama, rulman, yaylar). Mil-göbek bağlantılarının montaj resimleri, dişli çarkların montaj resimleri, sızdırmazlık elemanları, kaynak bağlantı resimleri, montaj resimleri hakkında açıklama: a) Yataklı mekanizmaların montaj resimleri, b) Vidalı mekanizmaların montaj resimleri. Yüzey işleme işaretleri. Tolerans ve geçmeler. Çelik konstrüksiyon resimleri. Bilgisayar ortamında imalat resimlerinin çıkarılması. Örnekler ve uygulama.
  MAK 1010 MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI :
  Teknik problem çözümünde programlama mantığı ve program yazılması, Makine Mühendislik problemlerinin çözümü için bilgisayar kullanımı, Makine Mühendisliği problemlerinin çözümü için sistematik program yazma teknikleri, sayısal analiz ve makine mühendisliği problemlerinin bilgisayar programları yazılarak çözümü çalışmaları, kelime işlem ve hesaplama programlarının teknik rapor yazımında kullanımı
  TUD 102 TÜRK DİLİ II :
  Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi; dil-kültür ilişkisi, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe�de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe�nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, hece bilgisi, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türk dilinin yapım ekleri ve uygulaması, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon yazımında uygulanacak planlar, zarfların ve edeatların Türkçe�deki kullanış şekli, cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi ve retorik uygulamaları, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar, türk ve dünya edebiyatlarından seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencinin doğru ve güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulama.
  AIT 102 ATATÜRK İLKELERİ ve INKILAP TARİHİ II:
  Türk ilerlemesi ve devriminin ana temaları ve tarihsel süreci
  YAD 102 YABANCI DİL (İNGİLİZCE) :
  S.present (genişzaman), present continius (şimdiki zaman) ve perfect tense, sıfatların, zarfların ve isimlerin modal verbler ile ilgili kulanışı.
  YAD 112 YABANCI DİL (ALMANCA) :
  Almanca (5i) dersleri aşağıdaki konuları içermektedir : Artikeller, isimler, fiiller, zamanlar, sorular, zamirler, zarflar, sıfatlar, yardımcı fiiller, bağlaçlar ve cümle oluşturma.
  YAD 122 YABANCI DİL (FRANSIZCA) :
  Ikinci-grup fiillerin çekimi,üçüncü-grup fiillerin çekimi, geçmiş zaman gelecek zaman, gitmek fiili yakın gelecek zaman, gelmek fiili ile yapılan yakın geçmiş zaman, zarflar, sahıs zamirleri,ilgi zamirleri,cümle analizleri.
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 1052 INTRODUCTION TO ENGINEERING MECHANICS:
  Maddesel noktanın kinematiği, maddesel noktanın doğrusal ve eğrisel hareketi, rijit cisimlerin kinematiği, maddesel noktanın kinetiği, kuvvet, kütle, ivme, iş ve enerji, maddesel noktanın kinetiği, impuls ve momentum, rijit cismin düzlemsel hareketi, enerji ve momentum metodu, rijit cisimlerin üç boyutlu kinetiği, mekanik titreşimler.
  III. YARIYIL
  MAT 2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER:
  Diferansiyel denklemlerle ilgili tanım ve kavramlar. Birinci mertebeden lineer ve nonlineer adi diferansiyel denklemler. Bazı özel diferansiyel denklemler: Bernoulli, Riccati ve Clairaut denklemleri. Zarf teorisi. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin mühendislik uygulamaları. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı ikinci ve daha yüksek mertebeden diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Lineer denklemlerin diferansiyel operatörleri ve Laplace dönüşümüyle çözümlerinin bulunması. Lineer diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri cinsinden çözümleri.
  MAK 2003 MUKAVEMET I:
  Mukavemetin tanımı ve kapsamı, mukavemette cisimler, cisimlere etki eden kuvvetler, mukavemette bazı prensipler (katılaşma prensibi, ayırma prensibi, eşdeğerlik prensibi, birinci mertebe prensibi, süperpozisyon prensibi), gerilme ve gerilme türleri, çekme deneyi (tek eksenli gerilme hali) ve Hooke Kanunu, emniyet gerilmesi ve emniyet katsayısı, özağırlığın gerilme ve şekil değiştirmeye etkisi, eşit mukavemetli çubuklar, çekme ve basınçta hiperstatik sistemler, termik gerilmeler, Hooke Kanunun genel hali, birim hacim değişimi, basit kaymada Hooke Kanunu ve kayma modülü (Kayma şekil değiştirmesi), Elastisite Modülü (E), Kayma Modülü (G) ve Poisson Oranı (n) arasındaki ilişki, ince cidarlı basınçlı kaplar, düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları, gerilme analizi (bir eksenli gerilme hali, iki eksenli gerilme hali, kayma gerilmeli iki eksenli gerilme hali), düşey yüklü kirişlerde normal gerilmeler, düşey yüklü kirişler de kayma gerilmeleri,
  MAK 2005 MALZEME BİLİMİ :
  Malzemelerin yapısı: Atom yapısı, atomlararası bağlar, Atomların yerleşimi ve kristal şekilleri, kristal hataları ve malzeme özellikleriyle ilgileri, katı halde atom haraketleri (Difüzyon). Alaşımlar: Katı eriyikler, katılaşma, alaşım tipleri ve denge diyagramları, katı hal reaksiyonları (Polimorf toz değişimi ötektoid reaksiyon, katı halden çökelme). Malzeme Muayeneleri: İç yapı incelenmesi, mekanik özelliklerin belirlenmesi (Çekme-Basma, çentik, darbe, yorulma, sürünme, derin çekme deneyleri ve sertlik muayeneleri).
  MAK 2007 TERMODİNAMİK I:
  Kapalı ve açık sistem, özellik, hal değişimi. Çevrim. Saf madde, denge diyagramları, hal denklemi. İş, ısı ve sanki-dengeli hal değişimi. I. kanun, iç enerği, entalpi, özgül ısı. II. kanun, entropi. Açık sistemlerin incelenmesi.
  MAK 2011 ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ :
  Devreler teorisinin tanımları ve aksiyomları. Sabit doğru halde ve sürekli sinüzoidal halde devreler. Elektrik devrelerinde güç, enerji ve kompanzasyon. Elektromagnetik alanlar teorisinin tanımları ve aksiyomları. Elektromagnetik alanların sınıflanması. Elektrostatik alan, magnetostatik alan ve statik gibi magnetik alan ve uygulamaları. Yüksek frekans sistemlerinin tanıtılması. Doğru ve alternatif akım makinalarının çalışma prensipleri, konstrüksiyonları, yol vermeleri, hız ayarları, işletme özellikleri. Elektrik enerjisinin üretimi ve dağıtımının tanıtılması. Güç elektroniği devre elemanları ve kullanıldığı devrelerin tanıtılması. Ölçü tekniği ve ölçü aletlerinin tanıtılması.
  MAK2037 İSTATİSTİK
  Giriş, Veri Düzenleme, Olasılık, Olasılık Dağılımı, Örnek Dağılımları, Beklenen Değer ve Varyans Belirleme, Oran Tahmini, Eğri Uydurma, Varyans Analizi, Diğer İlgili Konular.
  MAK2041 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA
  History of Engineering, Democracy and Freedom , Western Promise , British Universities, Biography of Albert Einstein, The Role of Chance in scientific Discovery, The Scientist and Goverment, Keeping an eye on fatique in Wind turbiens, Disposal of plastic fuel tanks, Turning sound into light , Alfred Nobel, Turkey�s Membership of European Union, Naturel Climate Change, Water supplies, A growing problem
  SOSYAL SEÇMELİ DERS
  MAK 2027 MÜHENDİSLİK ETİĞİ :
  Etik kavramlarına giriş. Profesyonellik ve meslek etik kodları. Tasarımda etik. İş hayatında hak ve sorumluluklar. Etik problemlerin çözüm teknikleri. Risk, emniyet ve kaza. Bilimsel araştırmada sorumluluk. Deneysel çalışmada sorumluluk. Araştırma sonuçlarının basım ve yayınında yetki ve sorumluluklar.
  MAK 2029 TEKNOLOJİ VE SOSYAL YAPI:
  İşletmelerin Kuruluşu, İşletmelerin Büyümesi, İşletmelerde Küçülme, Üretim Sistemleri ve Yönetimi, İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk Etik ve Törel Kurallar, Kalite Güvencesi Sistemi Kuruluş Çalışmaları, Temel Hukuk
  MAK 2033 İKTİSADA GİRİŞ:
  Mikroekonominin temelleri
  - İktisadın doğası, yapısı ve yöntemleri
  - Fiyat mekanizmasına genel bakış
  - Tüketici davranışları
  - Firma teorisi
  Makroekonominin temelleri
  - Milli Gelir ve Milli Gelirin hesaplanması
  - İstihdam, işsizlik, enflasyon ve makroekonomik politikalar
  - Para ve Banka
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 2051 THERMOFLUIDS :
  Matematik modelleme, boyut analizi, sıcaklık ve ölçümü, basınç, korunum kanunları, transport kanunları, ideal gaz ve ideal gaz kanunu, saf madde, termodinamiğin 1. ve 2. kanunu, açık sistemler, gaz karışımları, psikrometri, ısı eşanjörleri, ısı transferi modları, yenilenebilir enerji kaynakları.
  IV. YARIYIL
  MAK 2002 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ:
  Vektör analizinin esasları. Vektör fonksiyonlarının analizi. Matrisler ve determinantlar. Lineer denklem sistemlerinin çözümü. Fourier ve Laplace dönüşümleri. Makine Mühendisliğinde kısmi diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Birinci ve yüksek dereceden diferansiyel denklemler ve mühendislik uygulamaları. İstatistiksel metotlar ve mühendislik uygulamaları.
  MAK 2004 MUKAVEMET II:
  Düşey yüklü kirişlerde eğim ve sehim hesabı (problemin tarifi, elastik eğrinin denklemi, analitik çözüm, moment alan yöntemi ile eğim ve sehim hesabı, eşlenik çubuk yöntemi ile eğim ve sehim hesabı, eğim ve sahim hesabında süperpozisyon metodu), ince kolonlar (kolonların kararsızlığı ve burkulma olayı, kritik yük, kritik gerilme), kalın kolonlar (eğilme ve normal gerilmenin birlikte bulunma hali, eksantrik yükleme, kesit çekirdeği), burulma (dairesel kesitli dolu çubukların burulması, içi boş millerin burulması, burulmada hiperstatik hal, eğilme ile burulmanın birlikte bulunma hali), şekil değiştirme enerjisi (elastik şekil değiştirme enerjisi, darbe şekil değiştirme enerjisi, eğilmede şekil değiştirme enerjisi, basit kaymada şekil değiştirme enerjisi, basit burulmada şekil değiştirme enerjisi), enerji metotları (Castigliano Teoremi, hiperstatik sistemlerin Castigliano Teoremleriyle çözümü), yorulma (yorulma mukavemetinin tanımı, yorulma hasarının meydana gelişi, yorulma karakteristiklerinin tayini, Wöhler Eğrileri, Smith Diyagramları).
  MAK 2006 MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ:
  Demir Dışı Endüstriyel Malzemeler: Pirinçler, bronzlar, Al ve Al esaslı endüstriyel alaşımlar, özel yatak malzemeleri. Demir Esaslı Malzemeler: Fe-C denge diyagramı ve metalografik temel bilgiler, alaşım elementlerinin etkileri, çeliğin ısıl işlemleri (su verme, tavlamalar), yüzey bölgesi sertleştirilmesi ve yörıtemleri, çeliklerin sınıflandırılması, dökme demirler (iç yapılar, çeşitleri ve genel özellikleri). Malzeme Muayenesi. Su verme ile ilgili deneyler (sertlik ölçülmesi, iç yapı muayenesi ve Jomini deneyi), tahribatsız malzeme muayenesinin esasları.
  MAK 2008 TERMODİNAMİK II:
  Uygulamalı çevrimler: Buhar türbini çevrimleri, motor çevrimleri, gaz türbini çevrimleri, soğutma çevrimleri. Gaz karışımları: Mükemmel gaz karışımları, kuru hava ve su buharı karışımları (Nemli havanın termodinamiği). Yanma.
  MAK 2010 DİNAMİK :
  Maddesel noktanın kinematiği (Düzgün doğrusal hareket, genel eğrisel hareket, eğrisel hareket: dikdörtgensel bileşenler, eğrisel hareket: teğetsel ve normal bileşenler, eğrisel hareket: silindirik bileşenler, iki parçacığın mutlak bağımlı hareket analizi, ötelenme eksen takımı kullanılarak iki parçacığın bağıl hareket analizi), maddesel noktanın kinetiği: Kuvvet ve ivme (Newton Hareket Kanunu, hareket denklemi, maddesel noktalar sistemi için hareket denklemi, hareket denklemleri : dikdörtgensel koordinatlar, hareket denklemleri: normal ve teğetsel bileşenler, hareket denklemleri: silindirik koordinatlar, merkezil hareket), maddesel noktanın kinetiği: iş ve enerji (bir kuvvetin işi, iş ve enerji prensibi, maddesel noktalar sistemi için iş ve enerji prensibi, güç ve verim, korunumlu kuvvetler ve potonsiyel enerji, enerjinin korunumu), maddesel noktanın kinetiği: impuls ve momentum (lineer impuls momentum prensibi, maddesel noktalar sistemi için lineer impuls-momentum prensibi, maddesel noktalar sistemi için lineer momentum korunumu, çarpışmalar, açısal momentum, bir kuvvetin momenti ile açısal momentum arasındaki bağıntı, açısal impuls ve momentum prensibleri, kararlı hal akışkan akımları, değişken kütleli itme), rijit cismin düzlemsel hareketi (rijit cisim hareketi, ötelenme, sabit bir eksen etrafında dönme, mutlak genel düzlemsel hareket analizi, bağıl hareket analizi, ani dönme merkezi, bağıl hareket analizi: ivme, dönen eksen takımı kullanılarak bağıl hareket analizi), rijit cismin düzlemsel kinetiği: kuvvet ve ivme (atalet momenti, düzlemsel kinetik hareket denklemleri, hareket denklemleri: ötelenme, hareket denklemleri: sabit nokta etrafında dönme, hareket denklemleri: genel düzlemsel hareket).
  MAK 2012 SAYISAL ANALİZ:
  Mühendislik problemlerinin sayısal çözümü, hata ve hata analizleri. Lineer ve non-lineer denklem sistemlerinin sayısal çözümü. Sonlu farklar ve interpolasyon teknikleri, eğri uydurma, regresyon analizi. Sayısal türev ve sayısal integrasyon. Sınır ve başlangıç değer problemleri. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.
  AIT 202 ATATÜRK İLKELERİ ve INKILAP TARİHİ III (NUTUK) :
  Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk yılları
  MAK 2042 MESLEKİ YABANCI DİL I
  Bu ders kapsamında, halihazırda belli bir seviyede İngilizce bilen Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bilgilerini kullanarak kendi konularındaki kitap ve makaleleri okuyabilmeleri ve anlayabilmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Bu amaçla, Makine Mühendisliği temel konularını içeren çeşitli Türkçe ve İngilizce okuma parçaları ele alınarak, konuların anlaşılması sağlanacak, Türkçe�den İngilizce�ye ve İngilizce�den Türkçe�ye çeviriler yapılacaktır. Ayrıca her öğrencinin seçtiği bir konudaki Türkçe okuma parçasını İngilizce�ye, İngilizce okuma parçasını da Türkçe�ye çevirmesi, arkadaşlarına sunması ve sonunda da rapor halinde çalışmalarını teslim etmesi sağlanacaktır.
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 2052 PRINCIPLES OF MATERIALS SCIENCE:
  Malzeme biliminde tanımlar, malzemeler ve mühendislik, malzeme türleri, atomik yapı ver bağlar, küresel yapı ve geometrisi, kübik birim kafeslerde yönler ve düzlemler, metalik katı eriyikler, kristl hataları, katılarda atomik yayılma, metallerde gerilme ve şekil değiştirme, çekme deneyi, sertlik deneyi, ikili izomorf alaşım sistemleri.
  V. YARIYIL
  MAK 3001 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ:
  1-Giriş: Temel kavramlar ve boyutlar, akışkan özellikleri, akış analizi teknikleri. 2- Durgun akışlar: basınç dengesi ve ölçümü, hidrostatik kuvvetler, dönme ve öteleme hareketi. 3- Sürtünmesiz akışlar: Reynolds Transport Teoremi, süreklilik denklemi, lineer ve açısal momentum denklemşeri, Bernoulli ve enerji denklemleri, potansiyel akışlar. 4- Sürtünmeli akışlar: Navier Stokes denklemleri, Laminer akışta kartezyen ve silindirik koordinatlarda NSD tam çözümleri, dairesel ve dairesel olmayan borularda turbulanslı akışlar, sürekli ve yerel basınç kayıpları, çok borulu bağlantılar. 5- Açık kanal akışları: uniform akış ve uniform kanalların etkinliği, özgül enerji, kritik derinlik ve eğim, hidrostatik sıçrama, kademeli değişen akışlar. 6-Ölçme yöntemleri: viskozite ölçümü, Laser ve kızgın tel anemometre ile hız ölçümü, sıcaklık ve debi ölçümü, sıkıştırılabilir akışlarda ve açık kanallarda debi ölçümü.
  MAK 3003 MAKİNA ELEMANLARI I:
  Makine elemanları, genel tanım ve fonksiyonlar. Makine elemanlarında mukavemet hesapları. Zaman mukavemeti, sürekli mukavemet. Bağlama elemanları. Malzeme bağlı. şekil bağlı. Kuvvet bağlı. Kaynak. Lehim. Yapıştırma. Perçin. Cıvata. Mil-Göbek bağları (Pres geçme, kamalar, konik geçmeler). Elastik bağlama elemanları: Yaylar. İletim elemanları. Aks-Mil. Yataklar ve Yağlama. Rulmanlar. Kaymalı yataklar.
  MAK 3005 ISI TRANSFERİ:
  Isı transferinin esasları. Malzemelerin ısıl özellikleri. Isı transferi modlarının tanıtılması. Isı iletimi genel denkleminin kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda çıkarılması. Sürekli rejimde iletimle ısı transferi: Bir boyutlu sistemler, iki ve üç boyutlu sistemler, içinde ısı üretimi olan sistemler. Arttırılmış yüzeylerde ısı transferi. Geçici rejimde ısı iletimi: içinde sıcaklık basamağı olmayan sistemler, iki ve üç boyutlu sistemler. Taşınımla ısı transferi: temel akışkanlar mekaniği bilgileri, sınır tabaka kavramı, laminar ve türbülanslı akışlar, zorlanmış ve doğal taşınım, yüzeyler üzerinden olan akışta taşınımla ısı transferi, iç akışlarda taşınımla ısı transferi. Isı eşanjörleri. Kaynama ve yoğuşma. Işınım ile ısı transferi: genel kavramlar ve kanunlar, güneş ışınımı, yüzeyler arasında ışınım, ortamın ışıması. Isı transferinde özel konular. Tanımlar ve genel dizayn kavramları.
  MAK 3007 MAKİNE TEORİSİ :
  Temel tanım ve kavramlar. Mekanizma ve makinenin tanımları. Mekanizmaların sistematik analizi. Mafsal ve mekanizmaların serbestlik dereceleri. Grübler Kriteri. Hacimsel ve düzlemsel mekanizmalar. Çubuk (kol) mekanizmaları. Düzlemsel mekanizmalarda kinematik analiz metotları. Vektörler metodu, kompleks sayılar metodu. Kam mekanizmaları. Hareket kanunları. Dişli mekanizmaları. Basit ve planet dişli sistemleri. Düzlemsel mekanizmların sentezi. Dört çubuk mekanizmasında iki ve üç konum sentezi. Denge problemleri. Çeşitli yüklemeler altında bir uzvun dengesinin incelenmesi. Virtüel işler ilkesi. Süperpozisyon ilkesiyle denge ve kuvvet analizi. Dinamik denge kavramı. D�Alanbut ilkesi. Sürtünmeli mafsalları olan mekanizmaların statik ve dinamik denge analizi. Virtüel güçler ilkesi. Dinamiğin birinci ve ikinci esas problemleri. Makinelerde kütle dengelemesi. Enerji dengelemesi ve volan hesapları.

 2. #2

  Standart

  SOSYAL SEÇMELİ DERSLER
  MAK 3009 YAZILI VE SÖZLÜ SUNUŞ TEKNİKLERİ
  Yazılı sunuş teknikleri; yazılı sunuş araçları, yazılı sunuşta dikkat edilecek hususlar (görünüm, temizlik, format, içerik , dil, üslup v.s.), dilekçe yazma, deney raporu hazırlama, izleme ve gözlem raporu hazırlama, tez hazırlama, teklif hazırlama; Sözlü sunuş teknikleri; sunuş metni hazırlama, sunuş araçları, sunuş zamanlaması, diksiyon, giyim, sunuş esnasındaki jest ve mimikler, dinleyici ile direkt ve dolaylı iletişim, zayıf noktaların kamuflaj teknikleri, dinleyiciyi (veya jüriyi) etkileme veya yönlendirme, soruları cevaplama.
  MAK 3025 ARAŞTIRMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ:
  Araştırmanın tanımı, araştırma ve incelemenin türlerinin izahı ve nasıl yapıldığının uygulamalı olarak öğretilmesi, bilimsel bir araştırmanın aşamalarının detaylı olarak anlatılması ve uygulaması, kütüphaneler ve kütüphanelerdeki sınıflama sistemi hakkında bilgi, kütüphaneden araştırma nasıl yapıldığının uygulamalı olarak anlatılması, internetten araştırmanın nasıl yapıldığının uygulamalı anlatımı, rapor nasıl hazırlanır ve içeriği nasıldır, kaynaklar nasıl incelenir ve rapora nasıl dahil edilir konularının uygulamalı izahı.
  MAK 3027 BİLİM VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ:
  Bilim ve teknolojinin doğası. Bilimsel metodun gelişimi. Bilimsel bilgi ve spekülatif bilgi. Teknolojinin gelişimi. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin felsefi ve kültürel temelleri. Teknolojinin bilimsel alt yapısı. Bilimsel ve teknolojik problemlerin felsefi olarak tartışılması.
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 3051 CONVECTIVE HEAT TRANSFER:
  Giriş: Isı transfer biçimlerine giriş. İletim, taşınım ve ışınımın kısaca açıklanması. Enerjinin korunumu prensibi. Kontrol hacmi için enerjinin korunumu. Yüzey enerji dengesi. Taşınıma Giriş: Taşınımla ısı transferi problemi. Taşınım sınır tabakaları. Hidrodinamik sınır tabaka. Isıl sınır tabaka. Sınır tabakaların önemi. Laminer ve türbülanslı akış. Taşınım transfer denklemleri. Süreklilik denklemi. Momentum denklemleri. Enerji denklemi. Sınır tabaka benzerliği. Boyutsuz taşınımla transfer denklemleri. Sınır tabaka akışlarına giriş. Düzlem levha üzerinde sınır tabaka gelişimi. Sınır tabaka kalınlıkları. Laminer sınır tabaka. Von Karman momentum integral denklemi. Sıfır basınç gradyenli akışlar için momentum integral denkleminin kullanılışı. Türbülanslı akış. Doğal taşınıma giriş.
  VI. YARIYIL

  MAK 3002 OTOMATİK KONTROL:
  Kontrol sistemlerine giriş ve tanımlar. Matematiksel temeller: Laplace dönüşümleri, karmaşık sayılar. Sistemlerin matematiksel modelleri, transfer fonksiyonları, blok diyagramları. Geçici durum cevabı ve karakteristikleri. Kalıcı durum karakteristikleri ve kalıcı durum hataları. Temel kontrol etkileri ve endüstriyel kontrol organları ve uygulamaları. Doğrusal sistemlerin kararlılık analizi. Frekans cevabı yöntemleri.
  MAK 3004 MAKİNA ELEMANLARI II:
  Kavramalar, rijit kavramalar, elastik kavramalar, çözülebilir kavramalar. Çevrim elemanları. Kayış kasnak mekanizmaları, düz V, dar V kayışları, hesap ve konstrüksiyon. Küçük proje. Dişli mekanizmalar. Düz, helisel, konik, spiral dişli, sonsuz vida, geometri, mukavemet hesabı, şekillendirme. Küçük proje. Zincir mekanizmaları. Özel elemanlar, özel konstrüksiyonlar.
  MAK 3006 HİDROLİK MAKİNELER :
  Akışkanlarla enerji alışverişi yapan makinalar ve sınıflandırma. Türbo makinalarda Euler teorisi. Hidrolik türbinler ve genel tanımlar. Pelton, Francis, Uskur ve Kaplan türbinlerinin yapıları çalışma özellikleri ve karakteristik eğrileri. Özel tip türbinler. Hidrolik makinalarda kavitasyon olayı. Benzerlik teorisi ve hidrolik makinalara uygulanması. Pompalar, çeşitleri ve genel tanımlar. Santrifüj pompalar, yapıları ve boyutlandırılmaları. Pompaların işletme karakteristikleri ve çalışma noktalarının tayini. Pompa seçimi. Hacimsel pompalar. Hidrolik kavramalar ve moment dönüştürücüler.
  MAK 3014 ÜRETİM YÖNTEMLERİ:
  Giriş. Döküm: Tanımı ve metotları, kalıp ve kalıp kumları, maça ve maça kumları, model ve kalıpların yapılması, yolluk sistemi, metallerin ergitilmesi ve fırınlar, metallerin katılaşması ve dökümhane önlemleri, dökme demir tipleri metalurjisi, çelik ve demir olmayan metallerin dökümünün tanıtılması, döküm parçalarının temizlenmesi. Kaynak: Tanımı ve sınrflandırılması, gaz eritme kaynağı ve kesme, ark kaynağı, yapılışı, kaynak makinaları, elektrodlar, metallerin kaynak kabiliyeti, gaz altı ve toz altı kaynakları, bunların donanımları ve uygulandıkları malzemeler, lehimleme ve diğer kaynak usullerinin tanıtılması.
  MAK 3016 GENEL MAKİNA LABORATUARI :
  Makine Mühendisliğinin temel bilim dallarına ait temel prensipleri öğrenciye uygulamalı olarak gösterebilmek için her hafta deneyler yapılmakta ve verilen derslerin içeriğinde yer alan bilgiler, yapılan uygulamalarla sağlamlaştırılmaktadır.
  TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
  MAK 3030 ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ:
  Isı yalıtım hesabı, yapı malzemelerinin toplam ısı kayıp katsayılarının bulunması, mahallerin ısı kayıplarının hesaplanması, ısıtıcı elemanların incelenmesi, kazan hesabı ve kazan dairesinin düzenlenmesi, pompa seçimi ve hesabı, çeşitli ısıtma sistemleri ve hesaplarının incelenmesi, havalandırma sistemleri, hava kanallarının hesabı.
  MAK 3032 OTOMOTİV TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ :
  ·Güç makinalarının sınıflandırılması
  ·Otomotiv makinalarında kullanılan güç çevrimleri (Otto, dizel Seiliger)
  ·Otomotivde kullanılan güç makinaları (Farklı motor teknolojileri)
  ·İçten yanmalı motorlar;
  -Temel tanımlar (Güç ve verim bağıntıları)
  -2 ve 4-zamanlı motorlar
  -Benzin ve dizel motorları
  -Yakıt sistemleri (Dizel, Benzinli, LPG, GDI, Doğalgaz)
  ·Aşırı doldurma
  ·Taşıtlar ve çevre kirliliği
  ·Alternatif motor tipleri
  ·Taşıt gövdesi ve aerodinamiği
  Günümüzdeki üst otomotiv teknolojileri
  ·Yakıtlar (klasik ve alternatif yakıtlar)
  ·Taşıt sistemleri
  -Aktarma organları
  -Direksiyon ve süspansiyon sistemleri
  -Fren sistemleri.
  MAK 3034 KALİTE KONTROL:
  Kalite kontrolün anlamı ve üretimdeki yeri, kalite kontrolün gereği, kalite kontrol işleminde dünya ve Türkiye� nin yeri, başlıca kaliteyi değerlendirme metodları, istatistiki kalite kontrol.
  MAK 3038 TALAŞLI İMALAT:
  Üretimde talaş kaldırmanın yeri, temel imalat prosesleri ve bu konudaki tarihi gelişmenin seyri. Metallerin yapısı, deformasyon ve kırılma. Talaş teşekkülü ve çeşitleri. Talaş kaldırma prosesinin ayırdedici özellikleri. Talaş kaldırma esasları, talaş mekanizması. Talaş kaldırmada sürtünme ve ısı. Takım aşınması ve ömrü, takım ömrüne etki eden şartlar. Takım malzemeleri. Kesme sıvıları. Yüzey pürüzlülüğü. Ekonomik talaş kaldırma ve optimizasyon. Talaşın kontrol altına alınması.
  MAK 3042 MEKANİK TİTREŞİMLER VE AKUSTİK
  Tek serbestlik dereceli, lineer sistemlerde sönümlü ve sönümsüz serbest titreşimler. Hareket denklemi çıkarmada enerjinin konumu ilkesi. Etkin kütle, katılık ve sönüm. Coulomb ve viskoz sönüm. Tek serbestlik dereceli, sönümlü ve sönümsüz sistemlerin zorlanmış titreşimi frekans cevsbı eğrisi. Titreşim analizinde kompleks notasyon. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim izolasyonu, iletkenlik. Süper pozisyon ilkesi. Enerji kaybı, histersis. Periyodik olan ve olmayan uyarıya cavap. Foruer serierli ve integralleri. Geçici olaylar. Birim impuls ve birim basamak cevabı. Genel uyarıya sistem cevabının tayini. Konvolüsyon teoremi. İki serbestlik dereceli sistemler. Sönümsüz halde tabii modlar. Bağlılık. Vuru olayı. Koordinat dönüşümüyle tabii koordinatlarda çözüm. İki ve daha çok serbestlik dereceli sönümlü ve sönümsüz sistemlerde serbest ve zorlanmış titreşimler. Hareketin Lagrange denklemleri. Sürekli ortamların titreşimleri.
  SOSYAL SEÇMELİ DERS
  MAK 3022 İŞ GÜVENLİĞİ:
  Temel tanımlar, iş güvenliği çalışmalarının ölçümlendirilmesi, iş güvenliği temel prensipleri, iş güvenliğinin üretim ve verimliliğe etkisi, iş güvenliğinde çalışma yöntemleri, iş güvenliği organizasyonları, iş kazaları soruşturmaları, işci sağlığı ve meslek hastalıkları.
  MAK 3024 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ:
  Bilim ve Teknolojinin tanımı. Bilim ve teknoloji arasındaki farklar. Bilim tarihi nedir? Bilimde yöntem. Eski Uygarlıklarda Bilim : Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunanlılarda Bilim. Helenistik Dönemde Bilim, Romalılarda Bilim ve Teknoloji. Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyasında Bilim. Skolastik Dönemde Bilim. Rönesans ve Bilim : Astronomi, kimya, tıp, fizik ve matematikte gelişmeler. Bilimde yöntem bilinci, bilim akademileri. Aydınlanma Çağı ve Bilim. Endüstri Devrimi ve Bilim. Çağdaş Bilim. Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji. Madencilik ve Metalürji Tarihi. Ölçü birimlerine ad verenler. Modern bilimin oluşumunda önemli olaylar ve isimler.
  MAK 3026 BİLİMSEL, SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞMELER:
  Bilimin tanımı ve sosyal hayata etkileri, Bilim ve araştırma, Teknolojinin tanımı ve insan hayatındaki yeri, Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki, Teknolojinin evrimi, Teknoloji üzerine psikolojik, düşünsel, sosyo-ekonomik, kültürel ve toplumsal faktörlerin etkileri.
  MAK 3028 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM:
  Patent ve diğer sınai mülkiyet kavramlarına giriş. Buluş yapma ilmi ve sanatı. Patent kriterleri. Patent başvurusu öncesi araştırma. Patent başvurusunun hazırlanması. İstemler. Başvurunun dosyalanması. Yurtdışında başvuru. Başvurunun TPE�de süreci. Faydalı model. Patent hakları.
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 3052 EXPERIMENTAL METHODS FOR ENGINEERS:
  Deneysel çalışmanın önemi, bir deney düzeneğinin temel fonksiyonel sistemleri, temel fonksiyonları itibarıyla ölçüm cihazları, deneysel çalışma performansına ait genel tanımlar; doğruluk derecesi (accuracy), doğruluk derecesi kriterleri, hata, hata tanımları, belirsizlik veya tesadüfi hata, istatistik değerler ve standart sapma, statik sapma (zero drift), doğrusallık, ölçme yönü sapması (hysteresis), çözünürlük, rakamsal hassasiyet (scale readability), sıfır noktası hassasiyeti (treshold), kalibrasyon; Temel fiziksel büyüklükleri ölçme sistem veya cihazları; basınç, sıcaklık, kuvvet ve moment, hız ve akış debisi, gerilim ve uzama ölçme sistem ve cihazları, veri derleme ve depolama sistemleri, deney sonuçlarını değerlendirme teknikleri ve hata analizi, sunuş teknikleri.
  VII YARIYIL
  MAK 4001 MÜHENDİSLİK SİSTEM TASARIMI :
  Makine mühendisliği eğitiminde ilk üç yılda almış olduğu temel derslerdeki bilgilerini öğrencinin uygulamalı olarak kullanabileceği bir mühendislik sisteminin analizi ve öğrencinin karar ve yorum katkılarıyla mümkünse daha iyileştirilmiş çözümün hesabı ve çizimi içeren bir derstir. İlgili anabilim dallarında verilen makina, araç-gereç projelerinden biri seçilerek, ilgili öğretim üyesinin denetiminde verilere göre gerekli hesap, boyutlandırma ve çizim yapılır. Bu proje çalışmasında hesap ve çizim eşit ağırlıklı olmasına özen gösterilir.
  MAKİNE TASARIMI VE İMALAT KOLU KOL SEÇMELİ DERSLERİ
  MAK 4105 TRANSPORT TEKNİĞİ:
  Giriş, sınıflandırma, iletim makinaları, kaldırma makinalarının temel elemanları, halatlar, kordon kesitleri, sembolleştirme, halat hesabı, zincirler, makara ve makara takımları, basit makara takımı, ikiz makara takımı, kancalar, basit kanca, çift kanca, hamut, tanburlar, zincir tanburları, tel halat tanburları, tahrik kasnakları, kaldırma sistemleriyle ilgili sayısal örnekler, frenler.
  MAK 4107 PLASTİK ŞEKİL VERME:
  Plastik şekil vermenin metalografisi, soğuk ve sıcak şekil değiştirme, serbest dövme, kalıpla dövme, ekstrüzyon. Haddeleme, tel çekme ve dikişşiz boru imali yöntemleri.
  MAK 4117 ENDÜSTRİYEL DÖKÜM MALZEMELERİ:
  Dökme demirlerin tanıtılması, gri dökme demirler, temper dökme demirler, küresel grafitli dökme demirler, beyaz ve yüksek alaşımlı dökme demirler. Bunlara uygulanan ısıl işlem dövülebilirlik özellikleli ve teknolojik kullanım alanları.
  MAK 4103 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ :
  Tasarım ve BDT işleminin temel kavramları, bilgisayar destekli modelleme teknikleri, katı modelleme tekniği, bilgisayar grafikleri, mekanik sistemlerin ve iş parçalarının BDT ile projelendirilmesi, tasarım proje yönetimi, proje rapor yazımı ve sunum teknikleri, BDT proje çalışmaları.
  MAK 4115 TAKIM TEZGAHLARI:
  Tornalma işlemleri, torna tazgahları, tornalm takımları ve uygulmaları, kesici uç geometrileri, kopya tornalama ve profil işleme seramik uçlar sermet uçlar ve uygulama alanları, delik işleme işlemleri, kesme ve kanal açma işlemleri, kesici uç geometrisi, talaş kontrolü, vida çekme, frezeleme işlemleri, freze tezgahları, alın frezeleme, delik delme işlemleri, matkap tezgahları, matkap seçimi, matkpların bilenmesi, taşlama işlemleri, taşlama tezgahları, broşlama işlemleri ve broş tezgahları.
  MAK 4119 MAKİNA TASARIM LABORATUVARI:
  Konum ölçüm yöntemleri ve kontrolü, PTFE ve beyaz metal yatak burçlarının kuru sürtünme deneyleri, yorulma deneyi, mühendisliğin temel kavramlarının deneysel tespiti, burulma deneyi, tornalama işlemlerinde kesme kuvvetlerinin belirlenmesi, ultrasonik yöntemle malzeme muayenesi, bilgisayarla hareket kontrolü, millerinin kritik hızlarının tayini, metal malzemelerin kaynak kabiliyeti
  ISI TEKNİĞİ VE TESİSAT KOLU KOL SEÇMELİ DERSLERİ
  MAK 4201 SOĞUTMA TEKNİĞİ:
  Çeşitli soğutma sistemlerinin incelenmesi, buhar sıkıştırmalı soğutma makinalarının termodinamik çevrim ve hesaplarının yapılması, kompresörler, buharlaştırıcılar, yoğuşturucular, soğutmanın yardımcı elemanlarının incelenmesi, soğutma yüklerinin hesabı
  Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin tanıtılması, çalışma prensibinin anlatılması, Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sistemine benzerlikleri ve farkları, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin avantajları ve dezavantajları, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminde kullanılan soğutucu ve soğurucu akışkan türleri ve yaygın kullanılan amonyak-su ve LiBr-su çiftlerinin birbirlerine göre kıyaslanması, soğutucu akışkan, soğurucu akışkan ve soğutucu-soğurucu akışkan çiftlerinden istenen özellikler, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin termodinamik analizi, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin simülasyonu, STK ve ITK değerlerinin bulunması, ana elemanların çalışma sıcaklıklarının sistem performansına olan etkilerinin incelenmesi,
  Soğuk hava depoları, soğutma yükü hesabı, ekipman seçimi ve komple bir soğuk hava deposu projelendirilmesi.
  MAK 4203 ÖLÇME VE MODELLEME:
  Giriş, boyut analizi ve Buckinghan Pi teoremi, Modelleme, geometrik ve dinamik benzerlik, su ve hava kanallrında ölçümlerin modellenmesi, viskozite ölçümü, hız ve ölçme yöntemleri (laser Doppler velocimetre, kızgın tel anemometresi, orifismetre, venturimetre) , sıcaklık ölçme, savaklarla debi ölçümü, sıkıştırılabilir akışlarda debi ve hız ölçümü.
  MAK 4207 GAZ TESİSATLARI:
  Yakıtlar ve yakıt olarak gazın kullanım alanları. Doğal gaz tesisatı ile ilgili temel kavramlar, doğal gaz iletim hatları ve hat kontrol istasyonları. Bina iç tesisatı hesaplama esasları ve projelendirme, kullanılan cihazlar, devre elemanları ve yerleştirme esasları. LPG ve LPG tesisatı, gaz bacalarının düzenlenmesi ve hesaplama esasları.
  MAK 4209 Termik Turbo MakinElEr:
  Turbomakinalar, genel tanımlar, sıkıştırılabilen akışkan özelikleri ve karakteristikleri, turbo makine performans karakteristikleri. Termik turbo makinalar ve uygulamaları. Radyal akışlı kompresör ve türbinler: temel teori, bir boyutlu akış analizi, enerji kayıpları, aerodinamik yapı ve dizayn parametreleri, üç boyutlu akış modelleri, akış aralığında kompresör karakteristikleri, kanat gerilmeleri ve titreşimler, radyal kompresör ve türbin. Eksenel akışlı türbinler: temel teori, bir boyutlu akış analizi, kanat profilleri ve kanatların boyutlandırılması, enerji kayıpları, üç boyutlu akış modelleri, akış aralığında türbin karakterisleri, rotor gerilmeleri ve titreşimler, eksenel akışlı türbin dizaynı. Birleşik ısı güç santralleri.
  MAK 4213 TEKNİK TESİSAT ESASLARI:
  Yüksek binalarda yangın tesisatı, zonlama ve sprinkler projelendirilmesi. Kızgın yağ sistemleri. Isıtma sistemlerinde sık yapılan hatalar, ısıtıcı seçim kriterleri, tesisat iletim elemanları, armatürler, vanalar, radyatörler. Isıtma sistemlerinde otomatik kontrol elemanlarının incelenmesi. Kojenerasyon sistemlerinin incelenmesi. Jeotermal enerjinin uygulanabilirliği.
  MAK 4211 ISI TEKNİĞİ LABORATUVARI:
  Güneş enerjisi, klima, türbin, eşanjör, soğutma sistemleri, kaynama, motorlarda ısı transferi, kanat profilleri gibi Isı Tekniği ve Tesisat opsiyonuna ait seçilmiş konularda her hafta deneyler yapılmaktadır.
  OTOMOTİV KOLU KOL SEÇMELİ DERSLERİ
  MAK 4301 MOTORLAR:
  Güç makinalarının ve patlamalı motorların sınıflandırılması, motorlara ait bazı genel tanım ve kavramlar, teorik motor çevrimi, alev ve yanma hızı kavramları, motorlarda dolgu olayları ve dolgu verimi, motorlarda yanma, gerçek motor, verim tanımları, motorlarda güç ifadeleri, benzin motorlarında vuruntu, benzin motorlarında yanma odaları, motor karakteristikleri, motor performans eğrileri, motorlarda enerji dağılımı, motor deneyleri, yakıtlar, dizel motorları, dizel motorlarında yanma odaları, iki zamanlı motorlar, motorlarda aşırı doldurma, karbüratörler, benzin püskürtme sistemleri, dizel yakıt püskürtme sistemleri, ateşleme sistemleri, yağlama sistemleri, soğutma sistemleri.
  MAK 4303 TAŞIT MEKANİĞİ
  Taşıt Tekniği; taşıtların sınıflandırılması, tekerlekler, yönlendirme (direksiyon) sistemi, kavrama sistemi, fren sistemi, süspansiyon sistemi, şasi, hidrolik kavramalar; Taşıt dinamiği; araç dinamiğine ait bazı tanımlar, tekerlek dinamiği, yönlendirme dinamiği ve Ackermann açıları, frenleme dinamiği, taşıt seyir dinamiği.
  MAK 4315 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAŞIT TASARIM VE DİNAMİĞİ:
  Taşıt tasarım esasları, bilgisayar destekli tasarım ve analiz teknikleri, taşıt dinamiği ve hareket direnci, taşıt tasarım adımlarında bilgisayar kullanımı, taşıt elemanlarının modellenmesi ve analizinde BDM (Bilgisayar Destekli Mühendislik) teknikleri, BDM taşıt tasarım proje çalışması.
  MAK 4307 YAKITLAR VE YANMA:
  Katı, sıvı ve gaz yakıtlar, yakıtların kimyasal formülleri ve yanma denklemleri, eksik yanma ürünleri ve çevre kirliliği, alev sıcaklığının hesabı, kimyasal denge, reaksiyon kinetiği, difüzyon kinetiği. Yakıcılar ve pratik uygulamaları.
  MAK 4309 OTOMOTİV MALZEMELERİ:
  Malzeme bilgisi ve muayenesinin otomotiv sanayiindeki yeri ve önemi, sanayide uygulama alanları ve beklenen özellikler açısından; alüminyum alaşımlar, çelikler ve dökme demirler, teknik seramikler ve plastik malzemeler, makine imalat otomotiv sanayiinde en çok karşılaşılabilecek önemli ısıl işlemler ve özellikle yüzey sertleştirme işlemleri.
  MAK 4311 OTOMOTİV LABORATUVARI :
  Motor karakteristikleri, taşıtlarda sürtünme katsayısının belirlenmesi, benzin ve dizel motorlarında emisyon testi, motorlarda ısı transferi ve enerji dağılımı, turbo-kompresör performans analizi, fren deneyi, taşıtlarda hidrolik ve pnömatik kontrol, motorlarda arıza teşhis, ayar ve bakım
  TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
  MAK 4003 Enerji Dönüşümleri:
  Enerjinin tanımı, sınıflandırılması. Temel kanun ve prensipler. Isıl enerji, mekanik enerji, elektrik enerjisi, kimyasal ve nükleer enerji. Enerji dönüşümleri temel prensipleri, uygulamaları.
  MAK 4005 ISI TEKN. OTOMATİK KONTROL :
  Denetim sistemleri ve denetim etkilerinin gözden geçirilmesi. Isıl sistemlerin matematik modelleri ve transfer fonksiyonları. Isıl sistemlerde kullanılan denetim elemanları. Ev ve bina sıcaklık denetim sistemleri. Özel konular.
  MAK 4007 ÜRETİM OTOMASYONU :
  Takı tezgahlarının genel sistematiği, malzeme şekillendirilmiş parça ilişkisi, tek duraklı-çok kızaklı sistemler, transfer hatları, enerji bilgi ilişkisi, otomatik sistemlerin esasları, kontrol diyagramları, otomatik sistemlerde takım besleme, tutturma ve çözme tertibatları, titreşimli ve titreşimsiz kaplar.
  MAK 4009 HİDROLİK GÜÇ İLETİMİ :
  Giriş ve tanımlar, Hidrolik sistemlerin temel özellikleri, Hidrolik devrelerin belli başlı elemanları; pompalar, motorlar, silindirler, valfler. Pompa ve motor ve hidrolik devrelerde verim hesapları, Hidrolik valfler; türleri ve karakteristikleri, Hidrolik devrelerin tasarım hesapları.
  MAK 4011 BİOMEKANİĞE GİRİŞ :
  İnsan hareketlerinin anotomik ve mekanik esaslarının incelenmesi, hareket analizine sistematik yaklaşımlar, ve öğrencilerin fiziksel eğitim aktiviteleri ve yeteneklerine bağlı olarak insan hareket analiz prensiplerinin uygulanması. Hareket analizleri ile ilgili gerekli terminoloji, kavram, kanun, prensipler ve biomekanik temeller.
  MAK 4013 TOZ METALLURJİSİ:
  Temel tanımlar, metal tozların üretim metodları, metal tozlarının özellikleri (fiziksel, kimyasal, mekanik vs.), metal tozlarının yoğunlaştırılması (presleme metotları, sinterleme ve sinter sonrası işlemler, toz metallurjisi uygulama alanları (yatak malzemeleri, filtreler, kontakt malzemeleri, sinter magnetler, sert uçlar vs.)
  MAK 4017 MAKİNA TASARIMI ve GÖRSEL PROGRAMLAMA :
  İki boyutlu çizim teknikleri, görsel programlama teknikleri, görsel programlama ile BDT programlarına erişim, proje çalışması.
  MAK 4019 ELEKTRONİK SİSTEMLERİN SOĞUTULMASI :
  Giriş: Elektronik endüstrisinin tarihsel gelişimi ve soğutma ihtiyacı. Elektronik Ekipmanların İmalatı: Yonga taşıyıcı, baskı devre kartları ve kabinler. Elektronik Ekipmanların Soğutma Yükü ve Isıl Çevre: Soğutma yükünün hesaplanması ve değişik uygulamalarda ısıl çevre örnekleri. İletinmle Soğutma: Yonga taşıyıcılarında iletim, baskı devre kartlarında iletim ve ısı çerçeveleri. Havayla Soğutma, Doğal Taşınım: Elektronik ekipmanlarda karşılaşılabilecek çeşitli geometriler için ısı transfer katsayısı bağıntıları. Havayla Soğutma, Zorlanmış Taşınım: Çeşitli geometriler için ampirik Nusselt sayısı korelasyonları ve elektronik sistemlere uygulanması. Fan seçimi. Diğer Soğutma Teknikleri.

 3. #3

  Standart

  SOSYAL SEÇMELİ DERSLER
  MAK 3009 YAZILI VE SÖZLÜ SUNUŞ TEKNİKLERİ
  Yazılı sunuş teknikleri; yazılı sunuş araçları, yazılı sunuşta dikkat edilecek hususlar (görünüm, temizlik, format, içerik , dil, üslup v.s.), dilekçe yazma, deney raporu hazırlama, izleme ve gözlem raporu hazırlama, tez hazırlama, teklif hazırlama; Sözlü sunuş teknikleri; sunuş metni hazırlama, sunuş araçları, sunuş zamanlaması, diksiyon, giyim, sunuş esnasındaki jest ve mimikler, dinleyici ile direkt ve dolaylı iletişim, zayıf noktaların kamuflaj teknikleri, dinleyiciyi (veya jüriyi) etkileme veya yönlendirme, soruları cevaplama.
  MAK 3025 ARAŞTIRMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ:
  Araştırmanın tanımı, araştırma ve incelemenin türlerinin izahı ve nasıl yapıldığının uygulamalı olarak öğretilmesi, bilimsel bir araştırmanın aşamalarının detaylı olarak anlatılması ve uygulaması, kütüphaneler ve kütüphanelerdeki sınıflama sistemi hakkında bilgi, kütüphaneden araştırma nasıl yapıldığının uygulamalı olarak anlatılması, internetten araştırmanın nasıl yapıldığının uygulamalı anlatımı, rapor nasıl hazırlanır ve içeriği nasıldır, kaynaklar nasıl incelenir ve rapora nasıl dahil edilir konularının uygulamalı izahı.
  MAK 3027 BİLİM VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ:
  Bilim ve teknolojinin doğası. Bilimsel metodun gelişimi. Bilimsel bilgi ve spekülatif bilgi. Teknolojinin gelişimi. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin felsefi ve kültürel temelleri. Teknolojinin bilimsel alt yapısı. Bilimsel ve teknolojik problemlerin felsefi olarak tartışılması.
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 3051 CONVECTIVE HEAT TRANSFER:
  Giriş: Isı transfer biçimlerine giriş. İletim, taşınım ve ışınımın kısaca açıklanması. Enerjinin korunumu prensibi. Kontrol hacmi için enerjinin korunumu. Yüzey enerji dengesi. Taşınıma Giriş: Taşınımla ısı transferi problemi. Taşınım sınır tabakaları. Hidrodinamik sınır tabaka. Isıl sınır tabaka. Sınır tabakaların önemi. Laminer ve türbülanslı akış. Taşınım transfer denklemleri. Süreklilik denklemi. Momentum denklemleri. Enerji denklemi. Sınır tabaka benzerliği. Boyutsuz taşınımla transfer denklemleri. Sınır tabaka akışlarına giriş. Düzlem levha üzerinde sınır tabaka gelişimi. Sınır tabaka kalınlıkları. Laminer sınır tabaka. Von Karman momentum integral denklemi. Sıfır basınç gradyenli akışlar için momentum integral denkleminin kullanılışı. Türbülanslı akış. Doğal taşınıma giriş.
  VI. YARIYIL

  MAK 3002 OTOMATİK KONTROL:
  Kontrol sistemlerine giriş ve tanımlar. Matematiksel temeller: Laplace dönüşümleri, karmaşık sayılar. Sistemlerin matematiksel modelleri, transfer fonksiyonları, blok diyagramları. Geçici durum cevabı ve karakteristikleri. Kalıcı durum karakteristikleri ve kalıcı durum hataları. Temel kontrol etkileri ve endüstriyel kontrol organları ve uygulamaları. Doğrusal sistemlerin kararlılık analizi. Frekans cevabı yöntemleri.
  MAK 3004 MAKİNA ELEMANLARI II:
  Kavramalar, rijit kavramalar, elastik kavramalar, çözülebilir kavramalar. Çevrim elemanları. Kayış kasnak mekanizmaları, düz V, dar V kayışları, hesap ve konstrüksiyon. Küçük proje. Dişli mekanizmalar. Düz, helisel, konik, spiral dişli, sonsuz vida, geometri, mukavemet hesabı, şekillendirme. Küçük proje. Zincir mekanizmaları. Özel elemanlar, özel konstrüksiyonlar.
  MAK 3006 HİDROLİK MAKİNELER :
  Akışkanlarla enerji alışverişi yapan makinalar ve sınıflandırma. Türbo makinalarda Euler teorisi. Hidrolik türbinler ve genel tanımlar. Pelton, Francis, Uskur ve Kaplan türbinlerinin yapıları çalışma özellikleri ve karakteristik eğrileri. Özel tip türbinler. Hidrolik makinalarda kavitasyon olayı. Benzerlik teorisi ve hidrolik makinalara uygulanması. Pompalar, çeşitleri ve genel tanımlar. Santrifüj pompalar, yapıları ve boyutlandırılmaları. Pompaların işletme karakteristikleri ve çalışma noktalarının tayini. Pompa seçimi. Hacimsel pompalar. Hidrolik kavramalar ve moment dönüştürücüler.
  MAK 3014 ÜRETİM YÖNTEMLERİ:
  Giriş. Döküm: Tanımı ve metotları, kalıp ve kalıp kumları, maça ve maça kumları, model ve kalıpların yapılması, yolluk sistemi, metallerin ergitilmesi ve fırınlar, metallerin katılaşması ve dökümhane önlemleri, dökme demir tipleri metalurjisi, çelik ve demir olmayan metallerin dökümünün tanıtılması, döküm parçalarının temizlenmesi. Kaynak: Tanımı ve sınrflandırılması, gaz eritme kaynağı ve kesme, ark kaynağı, yapılışı, kaynak makinaları, elektrodlar, metallerin kaynak kabiliyeti, gaz altı ve toz altı kaynakları, bunların donanımları ve uygulandıkları malzemeler, lehimleme ve diğer kaynak usullerinin tanıtılması.
  MAK 3016 GENEL MAKİNA LABORATUARI :
  Makine Mühendisliğinin temel bilim dallarına ait temel prensipleri öğrenciye uygulamalı olarak gösterebilmek için her hafta deneyler yapılmakta ve verilen derslerin içeriğinde yer alan bilgiler, yapılan uygulamalarla sağlamlaştırılmaktadır.
  TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
  MAK 3030 ISITMA HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ:
  Isı yalıtım hesabı, yapı malzemelerinin toplam ısı kayıp katsayılarının bulunması, mahallerin ısı kayıplarının hesaplanması, ısıtıcı elemanların incelenmesi, kazan hesabı ve kazan dairesinin düzenlenmesi, pompa seçimi ve hesabı, çeşitli ısıtma sistemleri ve hesaplarının incelenmesi, havalandırma sistemleri, hava kanallarının hesabı.
  MAK 3032 OTOMOTİV TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ :
  ·Güç makinalarının sınıflandırılması
  ·Otomotiv makinalarında kullanılan güç çevrimleri (Otto, dizel Seiliger)
  ·Otomotivde kullanılan güç makinaları (Farklı motor teknolojileri)
  ·İçten yanmalı motorlar;
  -Temel tanımlar (Güç ve verim bağıntıları)
  -2 ve 4-zamanlı motorlar
  -Benzin ve dizel motorları
  -Yakıt sistemleri (Dizel, Benzinli, LPG, GDI, Doğalgaz)
  ·Aşırı doldurma
  ·Taşıtlar ve çevre kirliliği
  ·Alternatif motor tipleri
  ·Taşıt gövdesi ve aerodinamiği
  Günümüzdeki üst otomotiv teknolojileri
  ·Yakıtlar (klasik ve alternatif yakıtlar)
  ·Taşıt sistemleri
  -Aktarma organları
  -Direksiyon ve süspansiyon sistemleri
  -Fren sistemleri.
  MAK 3034 KALİTE KONTROL:
  Kalite kontrolün anlamı ve üretimdeki yeri, kalite kontrolün gereği, kalite kontrol işleminde dünya ve Türkiye� nin yeri, başlıca kaliteyi değerlendirme metodları, istatistiki kalite kontrol.
  MAK 3038 TALAŞLI İMALAT:
  Üretimde talaş kaldırmanın yeri, temel imalat prosesleri ve bu konudaki tarihi gelişmenin seyri. Metallerin yapısı, deformasyon ve kırılma. Talaş teşekkülü ve çeşitleri. Talaş kaldırma prosesinin ayırdedici özellikleri. Talaş kaldırma esasları, talaş mekanizması. Talaş kaldırmada sürtünme ve ısı. Takım aşınması ve ömrü, takım ömrüne etki eden şartlar. Takım malzemeleri. Kesme sıvıları. Yüzey pürüzlülüğü. Ekonomik talaş kaldırma ve optimizasyon. Talaşın kontrol altına alınması.
  MAK 3042 MEKANİK TİTREŞİMLER VE AKUSTİK
  Tek serbestlik dereceli, lineer sistemlerde sönümlü ve sönümsüz serbest titreşimler. Hareket denklemi çıkarmada enerjinin konumu ilkesi. Etkin kütle, katılık ve sönüm. Coulomb ve viskoz sönüm. Tek serbestlik dereceli, sönümlü ve sönümsüz sistemlerin zorlanmış titreşimi frekans cevsbı eğrisi. Titreşim analizinde kompleks notasyon. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim izolasyonu, iletkenlik. Süper pozisyon ilkesi. Enerji kaybı, histersis. Periyodik olan ve olmayan uyarıya cavap. Foruer serierli ve integralleri. Geçici olaylar. Birim impuls ve birim basamak cevabı. Genel uyarıya sistem cevabının tayini. Konvolüsyon teoremi. İki serbestlik dereceli sistemler. Sönümsüz halde tabii modlar. Bağlılık. Vuru olayı. Koordinat dönüşümüyle tabii koordinatlarda çözüm. İki ve daha çok serbestlik dereceli sönümlü ve sönümsüz sistemlerde serbest ve zorlanmış titreşimler. Hareketin Lagrange denklemleri. Sürekli ortamların titreşimleri.
  SOSYAL SEÇMELİ DERS
  MAK 3022 İŞ GÜVENLİĞİ:
  Temel tanımlar, iş güvenliği çalışmalarının ölçümlendirilmesi, iş güvenliği temel prensipleri, iş güvenliğinin üretim ve verimliliğe etkisi, iş güvenliğinde çalışma yöntemleri, iş güvenliği organizasyonları, iş kazaları soruşturmaları, işci sağlığı ve meslek hastalıkları.
  MAK 3024 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ:
  Bilim ve Teknolojinin tanımı. Bilim ve teknoloji arasındaki farklar. Bilim tarihi nedir? Bilimde yöntem. Eski Uygarlıklarda Bilim : Mısır, Mezopotamya ve Antik Yunanlılarda Bilim. Helenistik Dönemde Bilim, Romalılarda Bilim ve Teknoloji. Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyasında Bilim. Skolastik Dönemde Bilim. Rönesans ve Bilim : Astronomi, kimya, tıp, fizik ve matematikte gelişmeler. Bilimde yöntem bilinci, bilim akademileri. Aydınlanma Çağı ve Bilim. Endüstri Devrimi ve Bilim. Çağdaş Bilim. Osmanlılarda Bilim ve Teknoloji. Madencilik ve Metalürji Tarihi. Ölçü birimlerine ad verenler. Modern bilimin oluşumunda önemli olaylar ve isimler.
  MAK 3026 BİLİMSEL, SOSYAL ve KÜLTÜREL GELİŞMELER:
  Bilimin tanımı ve sosyal hayata etkileri, Bilim ve araştırma, Teknolojinin tanımı ve insan hayatındaki yeri, Bilim ve teknoloji arasındaki ilişki, Teknolojinin evrimi, Teknoloji üzerine psikolojik, düşünsel, sosyo-ekonomik, kültürel ve toplumsal faktörlerin etkileri.
  MAK 3028 PATENT VE ENDÜSTRİYEL TASARIM:
  Patent ve diğer sınai mülkiyet kavramlarına giriş. Buluş yapma ilmi ve sanatı. Patent kriterleri. Patent başvurusu öncesi araştırma. Patent başvurusunun hazırlanması. İstemler. Başvurunun dosyalanması. Yurtdışında başvuru. Başvurunun TPE�de süreci. Faydalı model. Patent hakları.
  İNGİLİZCE SEÇMELİ DERS
  MAK 3052 EXPERIMENTAL METHODS FOR ENGINEERS:
  Deneysel çalışmanın önemi, bir deney düzeneğinin temel fonksiyonel sistemleri, temel fonksiyonları itibarıyla ölçüm cihazları, deneysel çalışma performansına ait genel tanımlar; doğruluk derecesi (accuracy), doğruluk derecesi kriterleri, hata, hata tanımları, belirsizlik veya tesadüfi hata, istatistik değerler ve standart sapma, statik sapma (zero drift), doğrusallık, ölçme yönü sapması (hysteresis), çözünürlük, rakamsal hassasiyet (scale readability), sıfır noktası hassasiyeti (treshold), kalibrasyon; Temel fiziksel büyüklükleri ölçme sistem veya cihazları; basınç, sıcaklık, kuvvet ve moment, hız ve akış debisi, gerilim ve uzama ölçme sistem ve cihazları, veri derleme ve depolama sistemleri, deney sonuçlarını değerlendirme teknikleri ve hata analizi, sunuş teknikleri.
  VII YARIYIL
  MAK 4001 MÜHENDİSLİK SİSTEM TASARIMI :
  Makine mühendisliği eğitiminde ilk üç yılda almış olduğu temel derslerdeki bilgilerini öğrencinin uygulamalı olarak kullanabileceği bir mühendislik sisteminin analizi ve öğrencinin karar ve yorum katkılarıyla mümkünse daha iyileştirilmiş çözümün hesabı ve çizimi içeren bir derstir. İlgili anabilim dallarında verilen makina, araç-gereç projelerinden biri seçilerek, ilgili öğretim üyesinin denetiminde verilere göre gerekli hesap, boyutlandırma ve çizim yapılır. Bu proje çalışmasında hesap ve çizim eşit ağırlıklı olmasına özen gösterilir.
  MAKİNE TASARIMI VE İMALAT KOLU KOL SEÇMELİ DERSLERİ
  MAK 4105 TRANSPORT TEKNİĞİ:
  Giriş, sınıflandırma, iletim makinaları, kaldırma makinalarının temel elemanları, halatlar, kordon kesitleri, sembolleştirme, halat hesabı, zincirler, makara ve makara takımları, basit makara takımı, ikiz makara takımı, kancalar, basit kanca, çift kanca, hamut, tanburlar, zincir tanburları, tel halat tanburları, tahrik kasnakları, kaldırma sistemleriyle ilgili sayısal örnekler, frenler.
  MAK 4107 PLASTİK ŞEKİL VERME:
  Plastik şekil vermenin metalografisi, soğuk ve sıcak şekil değiştirme, serbest dövme, kalıpla dövme, ekstrüzyon. Haddeleme, tel çekme ve dikişşiz boru imali yöntemleri.
  MAK 4117 ENDÜSTRİYEL DÖKÜM MALZEMELERİ:
  Dökme demirlerin tanıtılması, gri dökme demirler, temper dökme demirler, küresel grafitli dökme demirler, beyaz ve yüksek alaşımlı dökme demirler. Bunlara uygulanan ısıl işlem dövülebilirlik özellikleli ve teknolojik kullanım alanları.
  MAK 4103 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMA GİRİŞ :
  Tasarım ve BDT işleminin temel kavramları, bilgisayar destekli modelleme teknikleri, katı modelleme tekniği, bilgisayar grafikleri, mekanik sistemlerin ve iş parçalarının BDT ile projelendirilmesi, tasarım proje yönetimi, proje rapor yazımı ve sunum teknikleri, BDT proje çalışmaları.
  MAK 4115 TAKIM TEZGAHLARI:
  Tornalma işlemleri, torna tazgahları, tornalm takımları ve uygulmaları, kesici uç geometrileri, kopya tornalama ve profil işleme seramik uçlar sermet uçlar ve uygulama alanları, delik işleme işlemleri, kesme ve kanal açma işlemleri, kesici uç geometrisi, talaş kontrolü, vida çekme, frezeleme işlemleri, freze tezgahları, alın frezeleme, delik delme işlemleri, matkap tezgahları, matkap seçimi, matkpların bilenmesi, taşlama işlemleri, taşlama tezgahları, broşlama işlemleri ve broş tezgahları.
  MAK 4119 MAKİNA TASARIM LABORATUVARI:
  Konum ölçüm yöntemleri ve kontrolü, PTFE ve beyaz metal yatak burçlarının kuru sürtünme deneyleri, yorulma deneyi, mühendisliğin temel kavramlarının deneysel tespiti, burulma deneyi, tornalama işlemlerinde kesme kuvvetlerinin belirlenmesi, ultrasonik yöntemle malzeme muayenesi, bilgisayarla hareket kontrolü, millerinin kritik hızlarının tayini, metal malzemelerin kaynak kabiliyeti
  ISI TEKNİĞİ VE TESİSAT KOLU KOL SEÇMELİ DERSLERİ
  MAK 4201 SOĞUTMA TEKNİĞİ:
  Çeşitli soğutma sistemlerinin incelenmesi, buhar sıkıştırmalı soğutma makinalarının termodinamik çevrim ve hesaplarının yapılması, kompresörler, buharlaştırıcılar, yoğuşturucular, soğutmanın yardımcı elemanlarının incelenmesi, soğutma yüklerinin hesabı
  Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin tanıtılması, çalışma prensibinin anlatılması, Buhar Sıkıştırmalı Mekanik Soğutma Sistemine benzerlikleri ve farkları, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin avantajları ve dezavantajları, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminde kullanılan soğutucu ve soğurucu akışkan türleri ve yaygın kullanılan amonyak-su ve LiBr-su çiftlerinin birbirlerine göre kıyaslanması, soğutucu akışkan, soğurucu akışkan ve soğutucu-soğurucu akışkan çiftlerinden istenen özellikler, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin termodinamik analizi, Absorpsiyonlu Soğutma Sisteminin simülasyonu, STK ve ITK değerlerinin bulunması, ana elemanların çalışma sıcaklıklarının sistem performansına olan etkilerinin incelenmesi,
  Soğuk hava depoları, soğutma yükü hesabı, ekipman seçimi ve komple bir soğuk hava deposu projelendirilmesi.
  MAK 4203 ÖLÇME VE MODELLEME:
  Giriş, boyut analizi ve Buckinghan Pi teoremi, Modelleme, geometrik ve dinamik benzerlik, su ve hava kanallrında ölçümlerin modellenmesi, viskozite ölçümü, hız ve ölçme yöntemleri (laser Doppler velocimetre, kızgın tel anemometresi, orifismetre, venturimetre) , sıcaklık ölçme, savaklarla debi ölçümü, sıkıştırılabilir akışlarda debi ve hız ölçümü.
  MAK 4207 GAZ TESİSATLARI:
  Yakıtlar ve yakıt olarak gazın kullanım alanları. Doğal gaz tesisatı ile ilgili temel kavramlar, doğal gaz iletim hatları ve hat kontrol istasyonları. Bina iç tesisatı hesaplama esasları ve projelendirme, kullanılan cihazlar, devre elemanları ve yerleştirme esasları. LPG ve LPG tesisatı, gaz bacalarının düzenlenmesi ve hesaplama esasları.
  MAK 4209 Termik Turbo MakinElEr:
  Turbomakinalar, genel tanımlar, sıkıştırılabilen akışkan özelikleri ve karakteristikleri, turbo makine performans karakteristikleri. Termik turbo makinalar ve uygulamaları. Radyal akışlı kompresör ve türbinler: temel teori, bir boyutlu akış analizi, enerji kayıpları, aerodinamik yapı ve dizayn parametreleri, üç boyutlu akış modelleri, akış aralığında kompresör karakteristikleri, kanat gerilmeleri ve titreşimler, radyal kompresör ve türbin. Eksenel akışlı türbinler: temel teori, bir boyutlu akış analizi, kanat profilleri ve kanatların boyutlandırılması, enerji kayıpları, üç boyutlu akış modelleri, akış aralığında türbin karakterisleri, rotor gerilmeleri ve titreşimler, eksenel akışlı türbin dizaynı. Birleşik ısı güç santralleri.
  MAK 4213 TEKNİK TESİSAT ESASLARI:
  Yüksek binalarda yangın tesisatı, zonlama ve sprinkler projelendirilmesi. Kızgın yağ sistemleri. Isıtma sistemlerinde sık yapılan hatalar, ısıtıcı seçim kriterleri, tesisat iletim elemanları, armatürler, vanalar, radyatörler. Isıtma sistemlerinde otomatik kontrol elemanlarının incelenmesi. Kojenerasyon sistemlerinin incelenmesi. Jeotermal enerjinin uygulanabilirliği.
  MAK 4211 ISI TEKNİĞİ LABORATUVARI:
  Güneş enerjisi, klima, türbin, eşanjör, soğutma sistemleri, kaynama, motorlarda ısı transferi, kanat profilleri gibi Isı Tekniği ve Tesisat opsiyonuna ait seçilmiş konularda her hafta deneyler yapılmaktadır.
  OTOMOTİV KOLU KOL SEÇMELİ DERSLERİ
  MAK 4301 MOTORLAR:
  Güç makinalarının ve patlamalı motorların sınıflandırılması, motorlara ait bazı genel tanım ve kavramlar, teorik motor çevrimi, alev ve yanma hızı kavramları, motorlarda dolgu olayları ve dolgu verimi, motorlarda yanma, gerçek motor, verim tanımları, motorlarda güç ifadeleri, benzin motorlarında vuruntu, benzin motorlarında yanma odaları, motor karakteristikleri, motor performans eğrileri, motorlarda enerji dağılımı, motor deneyleri, yakıtlar, dizel motorları, dizel motorlarında yanma odaları, iki zamanlı motorlar, motorlarda aşırı doldurma, karbüratörler, benzin püskürtme sistemleri, dizel yakıt püskürtme sistemleri, ateşleme sistemleri, yağlama sistemleri, soğutma sistemleri.
  MAK 4303 TAŞIT MEKANİĞİ
  Taşıt Tekniği; taşıtların sınıflandırılması, tekerlekler, yönlendirme (direksiyon) sistemi, kavrama sistemi, fren sistemi, süspansiyon sistemi, şasi, hidrolik kavramalar; Taşıt dinamiği; araç dinamiğine ait bazı tanımlar, tekerlek dinamiği, yönlendirme dinamiği ve Ackermann açıları, frenleme dinamiği, taşıt seyir dinamiği.
  MAK 4315 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAŞIT TASARIM VE DİNAMİĞİ:
  Taşıt tasarım esasları, bilgisayar destekli tasarım ve analiz teknikleri, taşıt dinamiği ve hareket direnci, taşıt tasarım adımlarında bilgisayar kullanımı, taşıt elemanlarının modellenmesi ve analizinde BDM (Bilgisayar Destekli Mühendislik) teknikleri, BDM taşıt tasarım proje çalışması.
  MAK 4307 YAKITLAR VE YANMA:
  Katı, sıvı ve gaz yakıtlar, yakıtların kimyasal formülleri ve yanma denklemleri, eksik yanma ürünleri ve çevre kirliliği, alev sıcaklığının hesabı, kimyasal denge, reaksiyon kinetiği, difüzyon kinetiği. Yakıcılar ve pratik uygulamaları.
  MAK 4309 OTOMOTİV MALZEMELERİ:
  Malzeme bilgisi ve muayenesinin otomotiv sanayiindeki yeri ve önemi, sanayide uygulama alanları ve beklenen özellikler açısından; alüminyum alaşımlar, çelikler ve dökme demirler, teknik seramikler ve plastik malzemeler, makine imalat otomotiv sanayiinde en çok karşılaşılabilecek önemli ısıl işlemler ve özellikle yüzey sertleştirme işlemleri.
  MAK 4311 OTOMOTİV LABORATUVARI :
  Motor karakteristikleri, taşıtlarda sürtünme katsayısının belirlenmesi, benzin ve dizel motorlarında emisyon testi, motorlarda ısı transferi ve enerji dağılımı, turbo-kompresör performans analizi, fren deneyi, taşıtlarda hidrolik ve pnömatik kontrol, motorlarda arıza teşhis, ayar ve bakım
  TEKNİK SEÇMELİ DERSLER
  MAK 4003 Enerji Dönüşümleri:
  Enerjinin tanımı, sınıflandırılması. Temel kanun ve prensipler. Isıl enerji, mekanik enerji, elektrik enerjisi, kimyasal ve nükleer enerji. Enerji dönüşümleri temel prensipleri, uygulamaları.
  MAK 4005 ISI TEKN. OTOMATİK KONTROL :
  Denetim sistemleri ve denetim etkilerinin gözden geçirilmesi. Isıl sistemlerin matematik modelleri ve transfer fonksiyonları. Isıl sistemlerde kullanılan denetim elemanları. Ev ve bina sıcaklık denetim sistemleri. Özel konular.
  MAK 4007 ÜRETİM OTOMASYONU :
  Takı tezgahlarının genel sistematiği, malzeme şekillendirilmiş parça ilişkisi, tek duraklı-çok kızaklı sistemler, transfer hatları, enerji bilgi ilişkisi, otomatik sistemlerin esasları, kontrol diyagramları, otomatik sistemlerde takım besleme, tutturma ve çözme tertibatları, titreşimli ve titreşimsiz kaplar.
  MAK 4009 HİDROLİK GÜÇ İLETİMİ :
  Giriş ve tanımlar, Hidrolik sistemlerin temel özellikleri, Hidrolik devrelerin belli başlı elemanları; pompalar, motorlar, silindirler, valfler. Pompa ve motor ve hidrolik devrelerde verim hesapları, Hidrolik valfler; türleri ve karakteristikleri, Hidrolik devrelerin tasarım hesapları.
  MAK 4011 BİOMEKANİĞE GİRİŞ :
  İnsan hareketlerinin anotomik ve mekanik esaslarının incelenmesi, hareket analizine sistematik yaklaşımlar, ve öğrencilerin fiziksel eğitim aktiviteleri ve yeteneklerine bağlı olarak insan hareket analiz prensiplerinin uygulanması. Hareket analizleri ile ilgili gerekli terminoloji, kavram, kanun, prensipler ve biomekanik temeller.
  MAK 4013 TOZ METALLURJİSİ:
  Temel tanımlar, metal tozların üretim metodları, metal tozlarının özellikleri (fiziksel, kimyasal, mekanik vs.), metal tozlarının yoğunlaştırılması (presleme metotları, sinterleme ve sinter sonrası işlemler, toz metallurjisi uygulama alanları (yatak malzemeleri, filtreler, kontakt malzemeleri, sinter magnetler, sert uçlar vs.)
  MAK 4017 MAKİNA TASARIMI ve GÖRSEL PROGRAMLAMA :
  İki boyutlu çizim teknikleri, görsel programlama teknikleri, görsel programlama ile BDT programlarına erişim, proje çalışması.
  MAK 4019 ELEKTRONİK SİSTEMLERİN SOĞUTULMASI :
  Giriş: Elektronik endüstrisinin tarihsel gelişimi ve soğutma ihtiyacı. Elektronik Ekipmanların İmalatı: Yonga taşıyıcı, baskı devre kartları ve kabinler. Elektronik Ekipmanların Soğutma Yükü ve Isıl Çevre: Soğutma yükünün hesaplanması ve değişik uygulamalarda ısıl çevre örnekleri. İletinmle Soğutma: Yonga taşıyıcılarında iletim, baskı devre kartlarında iletim ve ısı çerçeveleri. Havayla Soğutma, Doğal Taşınım: Elektronik ekipmanlarda karşılaşılabilecek çeşitli geometriler için ısı transfer katsayısı bağıntıları. Havayla Soğutma, Zorlanmış Taşınım: Çeşitli geometriler için ampirik Nusselt sayısı korelasyonları ve elektronik sistemlere uygulanması. Fan seçimi. Diğer Soğutma Teknikleri.

tez yazım merkezi tez yazım